Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish

KTO MA DNES SVIATOK

Streda, 21. Marec 2018

Dnes má meniny Blahoslav
Zajtra má meniny Beňadik

Kde nás najdete


MZI

Školský rok 2017/18

Metodické združenie VVP bude pracovať podľa plánov, v ktorých sú vymedzené ciele a metódy plnenia úloh, ktoré sa budú v priebehu školského roka aktualizovať a dopĺňať. Budú nadväzovať na analýzu už dosiahnutých výsledkov a vychádzať:

- zo školského vzdelávacieho programu,

- z plánu hlavných úloh školy, zámerov a príloh,

- z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za predchádzajúci školský rok,

- z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2017/2018,

- aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov.

Úlohy MZ VVP

  • iniciatívne predkladať návrhy na riešenie pedagogických problémov,
  • prerokúvať a posudzovať návrhy vedenia školy,
  • spracúvať podmienky, odporúčania a stanoviská,
  • overovať navrhované riešenia v pedagogickej praxi,
  • hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky učiteľov svojho metodického  združenia,
  • hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,
  • skvalitniť prezentáciu školy učiteľmi a žiakmi.

Plánované podujatia

Deň holokaustu

Európsky deň jazykov

Prehliadka ročníkových prác žiakov 3. ročníka

Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy

Deň otvorených dverí

Školský časopis

Olympiáda cudzích jazykov

Športové podujatia vo volejbale, basketbale a bedmintone

Vianočný turnaj o pohár riaditeľky SŠ

Silový päťboj žiakov stredných škôl

Darcovstvo krvi - účasť na kampaniach Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi

Zoznam edukatívnych pracovníkov vyučujúcich všeobecno-vzdelávacie predmety:

Mgr. Antónia Drobňáková                   SLJ, OBN, ETV

Mgr. Róbert Franko                            TEV, DEJ

Ing. Angela Hanusová                        ANJ,KAJ,OKANJ

Ing. Dušan Ignác                                INF, MAT

PaedDr. Emília Lapčáková                 SJL, ONB

RNDr. Mária Makutová                        MAT

Mgr. Nikola Mihoková                          DEJ

Ing. Ľudmila Michalovčíková                        CHE

Mgr. Rastislav Paňko                         TEV,BIO

Mgr. Branislav Popik                         TEV

Mgr. Lenka Olejárová                       RUJ

Ing. Milan Tchir                                 MAT

Mgr. Jana Tyčová                                  RUJ,ANJ, KAJ

Mgr. Viera Vaníková                           NEJ,OKNEJ

Vedúca MZ  VVP: PaedDr. Emília Lapčáková

Počasie

Anketa

Čítate knihy ?
 

OnLine

TOPlist