Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Pondelok, 10. August 2020

Dnes má meniny Vavrinec
Zajtra má meniny Zuzana

Kde nás najdete


MZI

Školský rok 2019/2020

Úlohy MZ VVP:

  • iniciatívne predkladať návrhy na riešenie pedagogických problémov,
  • prerokúvať a posudzovať návrhy vedenia školy,
  • spracúvať podmienky, odporúčania a stanoviská,
  • overovať navrhované riešenia v pedagogickej praxi,
  • hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky učiteľov svojho metodického  združenia,
  • hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,
  • skvalitniť prezentáciu školy učiteľmi a žiakmi.

Zoznam edukatívnych pracovníkov vyučujúcich všeobecno-vzdelávacie predmety:

Ing. Angela Hanusová – ANJ, KAJ

Ing. Dušan Ignác – INF, MAT

Ing. Nataša Fecková – BIO

Ing. Margita Klimová – OBN

Ing. Zdena Kožlejová – MAT

PaedDr. Emília Lapčáková – SJL, OBN

Mgr. Rastislav Paňko – TEV

Mgr. Branislav Popik - TEV

Mgr. Lenka Macková – ANJ, OK CJ

Mgr. Viera Vaníková – NEJ, OBN, ETV

Mgr. Jana Tyčová - RUJ, ANJ

RNDr. Mária Makutová – MAT

Plánované podujatia

Deň holokaustu

Európsky deň jazykov

Prehliadka ročníkových prác žiakov 3. ročníka

Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy

Deň otvorených dverí

Školský časopis - NOHA

Olympiáda cudzích jazykov

Športové podujatia vo volejbale, basketbale a bedmintone

Vianočný turnaj o pohár riaditeľky SŠ

Silový päťboj žiakov stredných škôl

Darcovstvo krvi - účasť na kampaniach Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi

Vedúca MZ  VVP: PaedDr. Emília Lapčáková

AKTIVITY ŠK.ROK 2019/2020

AKTIVITY MESIAC MAREC 2020

Projekt INTERREG

Projekt INTERREG V-A Poľsko-Slovensko
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
Nadácia Volkswagen SLOVAKIA

PRIESKUM ŽŠR

Prieskum ŽŠR v Prešovskom kraji
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

Počasie

OnLine

TOPlist