Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 24. Marec 2018

Dnes má meniny Gabriela
Zajtra má meniny Marián

Kde nás najdete


Olympiády a súťaže ZŠ

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Vyhodnotenie 9. ročníka literárnej súťaže Šumenie

Dátum a miesto konania: 9.3.2018 Košice

II. kategória – poézia

Čestné uznanie – Diana Feckaninová, 7.AZ

Sabína Oreničová, 7.AZ

Lívia Kuriplachová, 9.AZ

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Hviezdoslavov Kubín 2018 - školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy

Dátum a miesto konania: 5.3.2018 v klubovni SŠ

I. kategória – poézia

1. miesto Klára Csonková 2.AZ

2. miesto Miriam Miňová, 4.AZ

3. miesto Jakub Pastyrčak, 3.AZ

I. kategória – próza

1. miesto Katarína Vygodová, 4.AZ

2.miesto – neudelené

3. miesto Ema  Barvirčáková

II. kategória – poézia

1. miesto Laura Surdeníková, 6.AZ

2. miesto Sofia Daňková, 5.AZ

3. miesto Diana Gabriela Džalajová, 5.AZ

II. kategória – próza

1. miesto  Sabína Hošková,5.AZ

2. miesto Ľudmila Lukáčová, 5.AZ

3. miesto Soňa Pásztorová, 5.AZ

III. kategórii  - poézia

1. miesto Laura Hibeľová, 8.AZ

2. miesto Jakub Kaliňak, 9.AZ

3. miesto Bianka Jackaninová , 7.AZ

Barbora Siroková, 7.AZ

III. kategória – próza

1. miesto Michaela Surdeníková, 8.AZ

2. miesto Petra Pásztorová, 7.AZ

3. miesto Soňa Cimbalová, 9.AZ

Pripravovali: Mgr. Ingrid Lukáčová, Mgr. Slavka Pilipová, Mgr. Jana Nagajdová,  Mgr. Anna Lažová, Mgr. Antonia Drobňaková

Výsledky Všetkovedka 2017/2018

Titul Všetkovedko získali nasledovní žiaci:

24. miesto v SR

Tibor Piňko, 2.BZ

133 b. zo 168 možných
vyhral: lopta + ceruzka

12. miesto v SR

Bianka Bilanínová, 3.AZ

Katarína Feckaninová, 3. AZ

182 b. z 210 možných
vyhrali: zlatý poklad +ceruzka

24. miesto v SR

Zuzana Irlbeková, 3. AZ                Sofia Jacurová, 3. AZ                    Lianka Olejárová, 3. AZ

168 b. z 210 možných
vyhrali: Frutti di Mare +ceruzka

25. miesto v SR

Lívia Kahancová, 3. BZ

167 b. z 210 možných
vyhrali: Frutti di Mare +ceruzka

34. miesto v SR

Jaroslav Perhač, 3. AZ

158 b. z 210 možných
vyhral: Frutti di Mare +ceruzka

38. miesto v SR

Paľko Podhajecký, 3. BZ

154 b. z 210 možných
vyhral: lopta + ceruzka

Mgr. Vaškaninová

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dátum a miesto podujatia: 23.1.2018 ZŠ Giraltovce

I. kategória:

2. miesto Klára Csonková 2.AZ

II. kategória:

2. miesto Katarína Vygodová, 4.AZ

II. kategória:

3. miesto Laura Surdeníková, 6.AZ

Pripravovali: Mgr. Jana Nagajdová, Anna Lažová

Školské kolo súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dátum konania: 18.1.2018

Zo školského kola do celoslovenskej súťaže  Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko postúpili práce žiakov:

Diany Feckaninovej - Písmenkovo

Barbory Sirokovej- Dobrý deň, Slovensko

Filipa Vygodu – Milan Rastislav Štefánik

Sabíny Oreničovej –Minulosť našej rodiny

Natálie Oreničovej – Slovensko a slovenčina

Vyhodnotenie celoslovenského kola sa uskutoční v júni 2018.

Zodpovedná: Mgr. Anna Lažová

Olympiáda v ruskom jazyku - školské kolo

dátum konania: 11.12.2017

1. miesto - Iveta Jurková

2. miesto - Diana Feckaninová

3. miesto - Sabína Oreničová, Bianka Jackaninová

Šaliansky Maťko – školské kolo súťaže v prednese povestí

Dátum konania:19.12.2017

I. kategória ( 2.-3. ročník )

1. miesto Klára Csonková, 2.AZ

2. miesto Emma Michalková, 3.BZ

3. miesto Jakub Pastyrčák, 2.AZ

4. miesto Renáta Diničová. 2.BZ

4. miesto Ema Barvirčáková, 2.BZ

II. kategória ( 4.-5. ročník)

1. miesto Katarína Vygodová., 4.AZ

2. miesto Sofia Daňková, 5.AZ

3. miesto Miriam Miňová, 4.AZ

3. miesto Alexandra Miňová, 5.AZ

III. kategória ( 6.-7. ročník )

1. miesto Laura Surdeníková, 6.AZ

Pripravovali: Mgr. Ingrid Lukáčová, Mgr. Jana Nagajdová, Mgr. Slavka Pilipová, Mgr. Anna Lažová

Detský čin roka 2017

Miesto a dátum vyhodnotenia: Bratislava 13.12.2017

Michaela Surdeníková, 8.AZ – víťazka kategórie Pomoc v rodine

Mgr. Anna Lažová

Literárna Senica Ladislava Novomeského – XXXI. ročník autorskej súťaže

Miesto a dátum konania: Senica 7.12.2017

Čestné uznanie - Lívia Kuriplachová, 9.AZ

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Okresná súťaž O najkrajší betlehem

Dátum konania: 29.11.2017

Miesto konania: Podduklianske osvetové stredisko Svidník

Cena poroty: Michaela Skirková a Natália Oreničová, 7.AZ

2. miesto Kiara Sadivová, Veronika Kromková a Bianka Červeňáková, 6.AZ

Pripravovala: Mgr. Kotuličová

Gerbócova literárna Snina - 16. ročník autorskej súťaže

Miesto a dátum konania: Snina 24.11.2017

1. miesto Lívia Kuriplachová, 9.AZ

ČU Soňa Cimbalová, 9.AZ

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Cena Andreja Chudobu – celoslovenská literárna súťaž

Miesto a dátum konania: Pukanec 21.11.2011

3. miesto Lívia Kuriplachová, 9.AZ

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Giraltovský hudák- súťaž v speve ľudovej piesne

Miesto a dátum: Mestský úrad- Giraltovce, 10.11.2017

1.miesto – Liana Olejárová

Hudobný doprovod: Mgr. I. Lukáčová

Pripravovala: Mgr. A. Suváková

Kvíz o prvom rusínskom románopiscovi Emilovi Kubekovi

Miesto a dátum: Klubovňa SŠ 25.10.2017

1.miesto - A družstvo 7.AZ ( Diana Feciskaninová, Sabína Oreničová, Filip Vygoda)

2. miesto – 8.AZ ( Klaudia Stešková, Kristína Fečová, Andrej Hoško)

3. miesto - 9.AZ ( Soňa Cimbalová, Lívia Kuriplachová, Jakub Kaliňak)

4. miesto – B družstvo 7.AZ ( Michaela Skirková, Natália Oreničová, Tomáš Hajduk)

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Olympiáda zo SJL – školské kolo

Miesto a dátum konania: Spojená škola 19.10.2017

1. miesto Soňa Cimbalová, 9.A

2. miesto Michaela Surdeníková, 8.A

3. miesto Kristián Haník, 9.A

Zodpovedná: Mgr. Anna Lažová

Celoslovenská súťaž Požiarna ochrana očami detí

Miesto a dátum vyhlásenia výsledkov: Bratislava  10.10.2017

Kategória A -3 / 8. – 9. ročník /

1. miesto –  Simona Siroková, Spojená škola Svidník

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

JESENNÁ FANTÁZIA Z PLODOV ZEME

Miesto a dátum konania: POS Svidník 5.10.2017

I. kategória

3. miesto – Dávid Hužvej, 4.AZ

ŠKD – Diplom za kolektívnu prácu

II. kategória

2. miesto - Iveta Jurková, 7.AZ

Viktória Slivovičová, 7.AZ

Vanesa Demeterová, 7.AZ

Zodpovedné: Mgr. Kotuličová, Mgr. Anna Lažová, Valentína Brudňaková

Literárna súťaž Topoľčianske textobranie 2017

Miesto a dátum vyhlásenia výsledkov: Topoľčany 29.9.217

Cena literárneho klubu TakSi: Soňa Cimbalová za sympatické verše pocitov a nádeje...

Lívia Kuriplachová za citlivé metafyzické odkazy...

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová


ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Duchnovičov Prešov 2017 – 18. ročník celoslovenskej súťaže

Miesto a dátum konania: Prešov 12.6.2017

2. kategória  - vlastná tvorba

1. miesto Laura Surdeníková, 5.AZ

3. kategória  - poézia

1. miesto Jakub Kaliňak, 8.AZ

3. kategória  - vlastná tvorba

2. miesto Gabriela Krempaská, 9.AZ

Pripravovala Mgr. Anna Lažová

Ľudovít Štúr a José Marthí -naši národní buditelia - celoslovenská literárna súťaž

Miesto a dátum konania: Bratislava 10.6. 2017

2. kategória

2. miesto Soňa Cimbalová, 8.AZ

3. kategória

2. miesto Simona Siroková, 9.AZ

Pripravovala Mgr. Anna Lažová

Môj slovník z reality alebo slovíčka v malíčku (tvorba nemecko - slovenského obrázkového slovníka) - celoslovenské kolo - 19. 5. 2017

1. miesto - Michaela Surdeníková, 7.AZ
Pripravovala: Mgr. Tatiana Braslavská

Duchnovičov Prešov 2017 – okresné kolo

Miesto a dátum konania: Podduklianska knižnica Svidník 1.6.2017

2. kategória – poézia

1. miesto Laura Surdeníková, 5.AZ

2. kategória – vlastná tvorba

1. miesto Laura Surdeníková, 5.AZ

3. kategória – poézia

1. miesto Jakub Kaliňak, 8.AZ - poézia

1. miesto Laura Hibeľová, 7.AZ - próza

3. kategória – vlastná tvorba

1. miesto Gabriela Krempaská, 9.AZ

Pripravovala Mgr. Anna Lažová

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – celoslovenská súťaž

Miesto a dátum konania: Nové Zámky 2.6.2017

Čestné uznanie Kristína Gočová, 7.AZ

Pripravovala Mgr. Anna Lažová

Ochrana pred požiarmi očami detí  - literárna a výtvarná súťaž – okresné kolo

Výtvarná súťaž

Vek do 9 rokov

1. miesto Dávid Hužvej, 3.AZ

Pripravovala Valentína  Brudňáková

Literárna súťaž

Kategória  A-2 (5. - 7. ročník)

2. miesto Diana Feckaninová, 6.AZ

Kategória A-2 ( 8. – 9. ročník)

1. miesto Diana Jancurová, 9.AZ – postup na celoslovenské kolo

2. miesto Simona Siroková, 9.AZ

Pripravovala Mgr. Anna Lažová
Rusko mojimi farbičkami - celoslovenské kolo - Bratislava

3. miesto

Diana Zápotocká, 7.AZ

pripravovala: Mgr. Lenka Olejárová

Dúha 2017 - XXI. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej tvorby detí

Miesto a dátum konania: Stará Ľubovňa  5.5.2017

3. kategória  (5. - 9. roč.) - poézia

Čestné uznanie – Laura Surdeníková, 5.AZ

Pripravovala Mgr. Anna Lažová

Literárna súťaž v love slov SLOVO - celoslovenská súťaž

Vydavateľstvo  Orbis Pictus Istropolitana, marec – apríl 2017

Výsledky 18.5.2017

I. kategória - ZŠ poézia

1. miesto Lívia Kuriplachová, 8.AZ

2. miesto Kristína Drotárová, 9.AZ

Pripravovala Mgr. Anna Lažová

Slávik Slovenska 2017 – obvodné kolo

Miesto a dátum konania- ZUŠ vo Svidníku, 11.5.2017

I. kategória

1.-3. ročník

Zlaté pásmo: Liana Olejárová- náhradníčka postupujúcej do krajského kola

II. kategória

4.-6.ročník

Zlaté pásmo: Diana Gabriela Džalajová- postupujúca do krajského kola

7.-9.ročník

Zlaté pásmo: Simona Dičková

Hudobný doprovod: Mgr.Ingrid Lukáčová

Pripravovala: Mgr.Anna Suváková

Literárne Košice Jána Štiavnického 2017

Miesto a dátum konania: Knižnica pre mládež mesta Košice 4.5.2017

Čestné uznanie Kristína Drotárová, 9.AZ

Lívia Kuriplachová, 8.AZ

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Slávik Slovenska 2017 - školské kolo

Dátum konania: 12.04.2017

I. kategória

1.-3. ročník

Zlaté pásmo: Liana Olejárová- postup do okresného kola, Katarína Vygodová

Strieborné pásmo: Katarína Feckaninová, Jakub Pastyrčák, Klára Csonková

Bronzové pásmo: Vanesa Paligová, Emma Tomová

II. kategória

4.-6.ročník

Zlaté pásmo: Diana Gabriela Džalajová- postup do okresného kola

Strieborné pásmo: Laura Miňová, Ján Kristián Cina

Bronzové pásmo: Filip Vygoda, Marianna Harvišová

III. kategória:

7.-9.ročník

Zlaté pásmo: Simona Dičková- postup do okresného kola

Pripravovala: Mgr.Anna Suváková

Hudobný doprovod: Mgr.Ingrid Lukáčová, Mgr.Anna Suváková

Kováčova Bystrica - 13. ročník amatérskej umeleckej súťaže

Miesto a dátum konania: Banská Bystrica 30.3. 2017

Poézia I. kategória

3. miesto Filip Vygoda ,6,AZ

Poézia II. kategória

1. miesto Simona Siroková, 9.AZ

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Kukučínova literárna Revúca - 13. ročník celoslovenskej súťaže

Miesto a dátum konania: Revúca 30.3.2017

Zlaté pásmo  - Poézia

Lívia Kuriplachová, 8.AZ – Laureát súťaže

Kristína Drotárová, 9.AZ

Diana Jancurová, 9.AZ

Simona Siroková, 9.AZ

Strieborné pásmo - Žurnalistika

Diana Jancurová, 9.AZ

Simona Siroková, 9.AZ

Celkovo bolo do 13. ročníka KLR zaslaných 175 literárnych prác ( z toho 53 próz a 122 básní ) a 16 autorov prispelo žurnalistickými prácami.

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Miesto a dátum: ZUŠ Svidník 21.03.2017

I. kategória / 2.- 4. ročník ZŠ /

1. miesto Katarína Vygodová, 3.AZ - prednes prózy

2. miesto Sofia Daňková, 4.AZ - prednes poézie

II. kategória / 5.-6. ročník ZŠ /

3. miesto Laura Surdeníková, 5.AZ – prednes prózy

III. kategória / 7. - 9. ročník ZŠ /

2. miesto Jakub Kaliňak, 8.AZ – prednes poézie

3. miesto Michaela Surdeníková, 7.AZ – prednes prózy

Pripravovali: Mgr. Jana Nagajdová,  Mgr. Anna Lažová

Hviezdoslavov Kubín - výsledky školského kola

1. kategória

Poézia

1. Sofia Daňková, 4.AZ

2. Viviane Lipčáková, 2.BZ

3. Červeňáková Antónia, 3.BZ

Próza

1. Katarína Vygodová, 3.AZ

2. Miriam Miňová, 3.AZ

3. Diana Džalajová, 4.AZ

2. kategória

Poézia

1. Laura Surdeníková, 5.AZ

2. Iveta Jurková, 6.AZ

3. Bianka Jackaninová, 6.AZ

Počasie

Anketa

Čítate knihy ?
 

OnLine

TOPlist