Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 25. Máj 2019

Dnes má meniny Urban
Zajtra má meniny Dušan

Kde nás najdete


Krúžky ZŠ

Ponuka krúžkov pre žiakov Základnej školy v školskom roku 2016/2017

 

Čitateľský krúžok                                                   Vedúca krúžku: Mgr. Slavka Pilipová

Nebojte sa matematiky                                       Vedúca krúžku:  Mgr. Marta Kotuličová

Krúžok  Prvej pomoci                               Vedúca krúžku  -  Ing. Ľudmila Michalovčíková

Hráme sa s počítačom                                     Vedúca krúžku: Mgr. Helena Vaškaninová

Šikovné ruky                                                           Vedúca krúžku: Mgr. Eva Prusáková

Tancuj, tancuj, vykrúcaj                                            Vedúci krúžku: Mgr. Jana Nagajdová

Tancujem a spievam si..                                           Vedúci krúžku: Mgr. Ingrid Lukáčová

Literárny krúžok Centráčik                                          Vedúca krúžku: Mgr. Anna Lažová

Futbalový krúžok pre 1.- 4. roč                                       Vedúci krúžku: Mgr. Igor Sagan

Krúžok Kinball                                                         Vedúci krúžku: Mgr. Branislav Popik

Krúžok Florbal                                                         Vedúci krúžku: Mgr. Branislav Popik

Športovo atletický krúžok,  pre 2.stupeň ZŠ                     Vedúci krúžku: Mgr. Ján Gonda

Príroda - krásna neznáma, Mladí geografi                 Vedúca krúžkov: Mgr. Mária Kravcová

Bedminton                                                                      Vedúci krúžku: Ing. Milan Tchir

Časový rozpis krúžkov v šk. roku 2016/2017


Názov krúžku

Meno učiteľa

Miestnosť

Čas

1.

Čitateľský krúžok

Mgr. Slavka Pilipová

trieda 2.BZ

Štvrtok

13,15-15,15 hod.,

2.

Nebojte sa matematiky

Mgr. Marta Kotuličová

trieda 9.AZ

Pondelok

13,30-15,00 hod.,

3.

Krúžok  Prvej pomoci

Ing. Ľudmila Michalovčíková

trieda 5.AZ

Utorok

13,30 - 15,00 hod.,

4.

Hráme sa s počítačom

Mgr. Helena Vaškaninová

učebňa I1

Streda

12,45 -14,45 hod.,

5.

Šikovné ruky

Mgr. Eva Prusáková

trieda 3.AZ

Streda

13,00 - 15,00 hod.,

6.

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Mgr. Jana Nagajdová

trieda 1.BZ

Streda

13,00 – 15,00 hod.,

7.

Tancujem a spievam si....

Mgr. Ingrid Lukáčová

trieda 1.AZ

Streda

13,00 - 15,00 hod.,

8.

Literárny krúžok Centráčik

Mgr. Anna Lažová

učebňa I1

Štvrtok

13,20 - 15,20 hod.,

.

Futbalový krúžok pre 1.- 4. roč.

Mgr. Igor Sagan

telocvičňa

Utorok

12,45 - 14,00 hod.,

10.

Krúžok Kinball

Mgr. Branislav Popik

telocvičňa

Pondelok

13,30 - 15,30 hod.,

11.

Krúžok Florbal

Mgr. Branislav Popik

telocvičňa

Pondelok

13,30 - 15,30 hod.,

12.

Športovo atletický krúžok,  pre 2.stupeň ZŠ

Mgr. Ján Gonda

telocvičňa

Pondelok

14,00 - 16,00 hod.,

13.

Príroda - krásna neznáma a Mladí geografi

Mgr. Mária Kravcová

trieda 7.AZ

Streda

13,30 - 15,30 hod.,

14.

Bedminton

Ing. Milan Tchir

telocvičňa

Piatok

13,30 - 15,30 hod.,

Spoznávame Rusko - Abchádzsko

Cieľom tohto krúžku je bližšie priblížiť žiakom 5. - 8. roč. Základnej školy tradície, sviatky, kultúru Ruska. Chcem tiež poukázať na samotný život Rusov, spoznávanie nových, pre žiakov ešte nepoznaných kútov Ruska /ako vzniklo samotné Rusko, významní bádatelia, cári, dejiny Ruska/.

Vedúca krúžku: Mgr. Lenka Olejárová

Literárny krúžok Centráčik

Náplňou Literárneho krúžku Centráčik bude rozvoj literárnych zručností, komunikácie, práca s textom, rozvoj tvorivosti a fantázie. Členovia krúžku sa budú zapájať do rôznych celoslovenských, regionálnych i okresných literárnych súťaží a projektov podľa aktuálnosti, pripravovať prezentácie a súťažiť na portáli Luvizóna, ktorý je určený deťom vo veku 4 -15 rokov.

Vedúca krúžku: Mgr. Anna Lažová

Krúžok Prvej pomoci

Žiaci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z nás.Získajú pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a budu vedieť zdôvodniť jej význam.

Vedúca krúžku: Ing. Ľudmila Michalovčíková

Futbalový krúžok

Cieľom krúžku je vypestovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám, upevňovať správne hygienické návyky, sebadisciplínu, vytrvalosť, zodpovednosť, rozvíjať pohybové schopnosti, zručnosti a návyky.

Vedúci krúžku: Mgr. Igor Sagan

Tancuj,tancuj,vykrúcaj

Cieľ-rozvoj regionálnej výchovy, zachovanie tradícií ľudovej kultúry v našom regióne prostredníctvom piesní, tancov, scénok, divadielka...

Vedúci krúžku: Mgr. Jana Nagajdová

Šikovné ruky

Činnosť krúžku je zameraná prevažne na prácu s papierom, prírodným materiálom, vlnou, textilom a odpadovým materiálom, na poznávanie základných vlastnosti tohto materiálu, na získavanie zručnosti pri jeho spracovaní – ohýbanie, skladanie, strihanie, lepenie, cieľom je aj získať základné vedomosti, zručnosti a poznanie jednoduchej techniky pri práci s ihlou, niťou a vlnou.

Vedúca krúžku: Mgr. Eva Prusáková

Spevácky zbor

Krúžok spevácky zbor je zameraný na získavanie základov speváckych návykov, intonačnej čistoty, speváckeho dýchania, frázovania a výrazu  v jednohlase a dvojhlase. Rozširovanie repertoáru umelých, populárnych piesní a radosti z vlastnej sebarealizácie.

Vedúca krúžku: Mgr. Anna Suváková

Výtvarný krúžok

Práca s netradičnými materiálmi, tvorba betlehemov, výtvory z plodov zeme, servitková technika, zapájanie sa do výtvarných súťaží.

Vedúca krúžku: Mgr. Marta Kotuličová


Krúžok anglickej konverzácie

Zdokonaliť sa v anglickom jazyku môžu začiatočníci, ale aj tí pokročilejší v krúžku anglickej konverzácie. Žiaci si rozširujú základné jazykové vedomosti o bežné frázy z anglického jazyka a v „zdramatizovaných“ situáciách si ich osvoja tak, aby boli schopní dorozumieť sa v anglickom jazyku prinajmenšom v bežných životných situáciách.

Vedúca krúžku: Mgr. Helena Vaškaninová

Environmentálny krúžok

Cieľom krúžku je rozvíjať u žiakov kladný vzťah k životnému prostrediu. Ďalším cieľom je konkrétnymi činmi prispievať k zlepšovaniu životného prostredia a tak isto informačnou kampaňou vzbudiť širokú verejnosť k tomu, aby sa zaujímala o stav životného prostredia a chránila ho.

Vedúci krúžku: Ing. Milan Tchir

Bedminton

Cieľom krúžku je rozvíjať u žiakov pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hranie bedmintonu a zároveň na zlepšovanie sa v tomto športe. Ďalším cieľom je rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k športu a k pohybovým aktivitám všeobecne ako ak jednému zo spôsobov zmysluplného využívania voľného času. Snahou je aktívne sa zúčastňovať na školských turnajoch a tak isto aj usporadúvať turnaje na našej pôde.

Vedúci krúžku: Ing. Milan Tchir


AKTIVITY ŠK.ROK 2018/2019

AKTIVITY MESIAC MÁJ 2019
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
Nadácia Volkswagen SLOVAKIA
Ja-Slovensko

Počasie

OnLine

TOPlist