Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish

KTO MA DNES SVIATOK

Streda, 21. Marec 2018

Dnes má meniny Blahoslav
Zajtra má meniny Beňadik

Kde nás najdete


Dokumenty školy

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti –šk. rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti –šk. rok 2013/2014​

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti –šk. rok 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - šk. rok 2010/2011

Vnútorné poriadky školy

Organizačná štruktúra od 01.09.2016

Vnútorný poriadok ŠKD

Vnútorný poriadok školy - org. zložka Obchodná akadémia

Pokyny na súvislú a priebežnú prax žiakov HA

Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Vnútorný poriadok školy - org. zložka Základná škola

Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl

Štatút žiackej školskej rady pri OA

Prevádzkový poriadok telocvične

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

Prevádzkový poriadok Spojenej školy

Vnútorné smernice a predpisy

Smernica sťažností

Smernica o prevencii šikanovania

Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Spojenej školy vo Svidníku

Dodatok č.1/2011 k pracovnému poriadku

Školský vzdelávací program program pre šk. rok 2011/2012

Školský vzdelávací program od 1.9.2013 počnúc 1. ročníkom - nové

Postup priznávania kreditov pedagogickým zamestnancom

Informácie o uznaných kreditoch

Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva na rok 2018

Kolektívna zmluva na rok 2017

Kolektívna zmluva na rok 2016

Kolektívna zmluva na rok 2015

Kolektívna zmluva na rok 2014

Kolektívna zmluva na rok 2013

Kolektívna zmluva na rok 2012

Počasie

Anketa

Čítate knihy ?
 

OnLine

TOPlist