Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Nedeľa, 23. Február 2020

Dnes má meniny Roman a Romana
Zajtra má meniny Matej

Kde nás najdete


2% dane z príjmu

2% Z DANE Z PRÍJMU

Vážení rodičia, milí priatelia školy!

Nezabudnite na naše deti, venujte 2 % z dane z príjmov fyzických a právnických osôb 
Združeniu rodičov pri Obchodnej akadémii vo Svidníku.

Prečo? Sú to peniaze, ktoré by Vám tak či tak neostali – odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním teda o nič neprichádzate. Aj keď nejde o veľký príspevok, pomôže v práci učiteľom a žiakom našej školy. Finančné prostriedky chceme využiť na skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti (zakúpenie didaktickej techniky a učebných pomôcok) a na prípravu a účasť na odborných a športových súťažiach.

Ako postupovať?

1) Postup krokov na poukázanie 2 % z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

Do 15. 02. 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ  Vám vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane, táto suma však musí byť minimálne 3,- EUR.

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

- Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Do Vyhlásenia vypíšte údaje o prijímateľovi spolu so sumou – 2% dane. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 04. 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (alebo do 20.04.2018 na sekretariát Spojenej školy vo Svidníku – tlačivá doručíme za Vás).  Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá:

Vyhlásenie FO – 2017

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – 2017

2/ Postup krokov na poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie:

V daňovom priznaní je uvedený oddiel – Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2018) na Váš daňový úrad.  Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3/ Postup krokov na poukázanie 1,0 % (2 %) dane pre právnické osoby:

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane, minimálna výška je 8,- EUR.
Prijímateľa uvedú v daňovom priznaní.

Prijímateľ 2 % z dane:

Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri  Obchodnej akadémii vo Svidníku
Sídlo: Centrálna 464, 089 01  Svidník
IČO: 37782975
Právna forma: Občianske združenie

AKTIVITY ŠK.ROK 2019/2020

AKTIVITY MESIAC Február 2020

Projekt INTERREG

Projekt INTERREG V-A Poľsko-Slovensko
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
Nadácia Volkswagen SLOVAKIA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

Počasie

OnLine

TOPlist