ČERTOVSKY DOBRÝ MIKULÁŠ! Tlačiť
Pondelok, 09 December 2019 09:16

ČERTOVSKY DOBRÝ MIKULÁŠ!

Šiesty december sa niesol v duchu mikulášskej nálady. Študenti ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. A ako to už tradične býva,


Mikuláš chodil so svojimi pomocníkmi po triedach a rozdával darčeky. Aby to však nebolo také jednoduché, každá trieda musela Mikulášovi predviesť svoj spevácky či rečnícky talent. Aj keď sa väčšina našich spolužiakov zo začiatku ostýchala, nakoniec Mikuláša potešili a všetci dostali sladkú odmenu. Sladkou dobrotou sme odmenili aj našich učiteľov a zamestnancov školy. Všetci sme si tento deň dostatočne užili a tešíme sa na ďalší rok.

Simona Siroková