OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY Tlačiť
Štvrtok, 20 Február 2020 07:55

OKRESNÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnil 48. ročník okresného kola Geografickej olympiády, ktorú každoročne v našom meste organizuje Centrum voľného času Svidník. Zo školského kola do okresného postúpili žiaci z 5-8. ročníka. V kategórii G si naši žiaci merali svoje sily vo vedomostiach o planétach slnečnej sústavy, mesiaci, kométach, ale

aj v praktických zručnostiach rovnobežiek a poludníkov. V kategórii F zisťovali individuálne špecifiká o Indickom oceáne a  subtropických krajinách Afriky, Ázie a Európy. V kategórii E skúmali najznámejšie rieky sveta a úrodné nížiny Slovenska. Naši žiaci získali výborné bodové umiestnenia. V kategórii F blahoželáme žiačkam 7. ročníka Veronike Kosťovej a Alexandre Miňovej, ktoré získali titul „úspešné riešiteľky okresného kola Geografickej olympiády“.

Naším šikovným žiačkam blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

Mgr. Nikola Mihoková