KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL Tlačiť
Pondelok, 24 Február 2020 07:45

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI 2020

Dňa 13. februára 2020 sa konalo krajské kolo 54. ročníka súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácii na počítači. Súťaž prebiehala na Obchodnej akadémii v Poprade. Na súťaži sa zúčastnili žiaci z 10 stredných škôl z Prešovského kraja.

 

Žiaci súťažili v troch disciplínach: 10-minútový odpis textu z papierovej predlohy, úprava textu na počítači na základe korektorských značiek na rýchlosť a v profesionálnom spracovaní textu – wordprocessing. Spojenú školu vo Svidníku po splnení stanovených kritérií úspešne reprezentovali v 10-minútovom odpise textu z papierovej predlohy Anastasia Bobaková a Rastislav Zajac – obaja z III. A triedy obchodnej akadémie. Anastasia Bobaková súťažila aj v súťažnej disciplíne wordprocessing. Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im veľa ďalších úspechov.

Ing. Margita Klimová