EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA Tlačiť
Pondelok, 09 Marec 2020 08:11

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA

Ekonomická olympiáda je súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, určená študentom stredných škôl. Obsah a otázky do súťaže vytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz), Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

Cieľom súťaže je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Zo školského kola, ktoré sa konalo v online forme v decembri 2019, postúpili na krajské kolo naši 4 študenti: Anastasia Bobáková a Simona Siroková z 3.A, Jozef Tomko a Nikola Kalyová zo 4.HA. Krajské kolo sa konalo 28. februára 2020 na Prešovskej univerzite, Fakulte ekonomiky a manažmentu v Prešove. Študenti boli testovaní na základe písomného testu, ktorý sa skladal z uzavretých a otvorených otázok a to takých oblastí ako fungovanie dopytu a ponuky,  základy monetárnej politiky, teórie hier, vypočítať úrok či výnos, prehľad o výdavkoch verejnej správy a zložkách HDP, ekonomické teórie najznámejších svetových ekonómov. Výsledky krajského kola budú zverejnené do konca marca 2020.

Ing. Jana Drábová