Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

SPOJENÁ ŠKOLA V TURECKEJ ANTALYI

Vďaka programu Erasmus+ sa  Spojená škola vo Svidníku, spolu s partnerskými školami z Turecka, Portugalska a Nórska stretla v tureckom meste Antalya. Našou hostiteľskou školou bola AKSU BELEDİYESİ SIFIR ATIK BÜROSU, ktorá pre nás pripravila týždeň plný prekvapení od 12.júna do 16.júna 2023.

Čítať ďalej: SPOJENÁ ŠKOLA V TURECKEJ ANTALYI

VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ

Workshop  k projektu "Voda pre našu budúcnosť" realizovaný v spolupráci s programom Zelená škola (CEEV Živica) s podporou značky Finish sa uskutočnil na našej škole dňa 21.4.2023. Tento projekt je zameraný na tvorbu vodných prvkov v školských záhradách. Workshopu sa zúčastnili žiaci základnej, ale aj strednej školy, ktorí zmapovali areál školy a zistili, kde by boli najvhodnejšie miesta na realizáciu vodných prvkov.

Čítať ďalej: VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ.

CASSOVIA CUP 2023 KOŠICE

Hotelová akadémia v Košiciach hostila v dňoch 20. až 22. marca  majstrov mixológie na 13. ročníku divácky atraktívnej barmanskej súťaže Cassovia Koniferum Cup 2019. Ide o  jednu z najväčších barmanských súťaží v Európe.  

Čítať ďalej: CASSOVIA CUP 2023 KOŠICE

„SPOLOČNE SVETOM PEŇAZÍ“

V týždni od 20. do 26. marca 2023 prebiehal týždeň finančnej gramotnosti v rámci celosvetovej kampane Global Money Week (GMW).  Národným koordinátorom na Slovensku bola Národná banka Slovenska. Cieľom tohto týždňa bolo zvýšiť povedomie o finančnej gramotnosti.

Čítať ďalej: „SPOLOČNE SVETOM PEŇAZÍ“

VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV JA SLOVENSKO BRATISLAVA

Vyvrcholením celoročnej snahy študentov 3. ročníka OA na predmete aplikovaná ekonómia je prestížna súťaž Veľtrh podnikateľských talentov JA Slovensko. Je to prezentácia firiem, ich produktov a služieb, ale aj porovnanie zručností a dosiahnutých úspechov stredoškolákov s rovesníkmi.

Čítať ďalej: VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV JA SLOVENSKO BRATISLAVA

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – KRAJSKÉ KOLO - 33. ROČNÍK

Vo štvrtok, 16. februára 2023, sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka v Prešove na Gymnáziu Konštantína. Svoje sily si prišli zmerať víťazi okresných kôl olympiád zo stredných odborných škôl a gymnázií prešovského kraja.

Čítať ďalej: OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – KRAJSKÉ KOLO - 33. ROČNÍK

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI 2023

Dňa 8. februára 2023 sa konalo Krajské kolo súťaže študentov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP). Išlo o 57. ročník súťaže a už tradične sa súťaž konala na Obchodnej akadémii v Poprade. V tohtoročnej súťaži našu školu reprezentovali 5 študenti.

Čítať ďalej: KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI 2023

ŠTUDENTI  NA SPOJENEJ ŠKOLE VO SVIDNÍKU OBNOVILI TRADÍCIU PLESU.

Študentský ples na Spojenej škole vo Svidníku bol tradične prestížnou záležitosťou všetkých študentov. Doba covidová túto tradíciu narušila, ale tento rok sa nám ju podarilo obnoviť. Tohtoročný IIX. ročník pripravili členovia Školského parlamentu pri OA.

Čítať ďalej: ŠTUDENTI NA SPOJENEJ ŠKOLE VO SVIDNÍKU OBNOVILI TRADÍCIU PLESU.

Spojená škola v Nórsku

Vďaka projektu „Make it Greener“ v rámci programu Erasmus +  Spojená škola strávila prvý decembrový týždeň 2022 v nórskom meste Trondheim. Trondheim je prístavné mesto nachádzajúce sa na brehoch fjordu Trondheimsfjord. Je to tretie najväčšie mesto v krajine a bolo prvým hlavným mestom Nórska. Stále je korunovačným miestom nórskych kráľov. Program, ktorý pre nás pripravila hostiteľská škola Kathedraleschole, Trondhaim,  známa aj pod názvom Kattatrondheim, bol venovaný ekológií a životnému prostrediu. Naši študenti spolu s partnerskými školami z Turecka a Portugalska vyrábali plagáty a natáčali videá zamerané na zlepšenie kvality našej planéty. Projektové aktivity sa striedali aj s potulkami po rozprávkovo vyzdobených uličkách mesta a vianočných trhoch. Nechýbala ani sánkovačka, či korčuľovanie. Jednou z aktivít bola návšteva prírodného múzea SeeSalmon, kde sme sa dozvedeli, že Nórsko, ako najväčší svetový producent lososov, dodáva väčšinu lososov aj na náš trh. Pridanou hodnotou pre študentov bolo bývanie  v rodinách nórskych študentov. Žiaci tak mali možnosť okúsiť autentický týždeň v rodinách, zažiť ich zvyky, tradície a vychutnať si nezameniteľný nórsky zmysel pre humor. A tak Nórsko, ktoré je známe svojím ekologickým prístupom už mnoho rokov, sa stalo inšpiráciou aj pre nás. A čo na to hovoria naši študenti?

Čítať ďalej: 2. krátkodobá výmena študentov v Nórsku.