Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 25

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – KRAJSKÉ KOLO - 33. ROČNÍK

Vo štvrtok, 16. februára 2023, sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády z anglického jazyka v Prešove na Gymnáziu Konštantína. Svoje sily si prišli zmerať víťazi okresných kôl olympiád zo stredných odborných škôl a gymnázií prešovského kraja.

Spojenú školu vo Svidníku reprezentovali žiaci Daniel Kudla, žiak obchodnej akadémie z II.A triedy v kategórii 2D a Kevin Pipas, žiak hotelovej akadémie z V.HA triedy v kategórii 2B.  Žiaci preukázali vynikajúce znalosti v anglickom jazyku. V silnej konkurencii si naši študenti  Daniel Kudla  v kategórii 2D vybojoval 6. miesto a Kevin Pipas v kategórii 2B vybojoval 9. miesto. Obom chlapcom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa síl a možnosti v zdokonaľovaní sa v anglickom jazyku.

Ing. Angela Hanusová