Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 44

VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV JA SLOVENSKO BRATISLAVA

Vyvrcholením celoročnej snahy študentov 3. ročníka OA na predmete aplikovaná ekonómia je prestížna súťaž Veľtrh podnikateľských talentov JA Slovensko. Je to prezentácia firiem, ich produktov a služieb, ale aj porovnanie zručností a dosiahnutých úspechov stredoškolákov s rovesníkmi.

Tento rok sa konal 28. marca v Komunitnom centre bratislavského Avion Shopping Parku. Našu školu reprezentovali hneď dve študentské firmy Moja srdcovka – Waffle Company a MixCrame, ktoré si počas celého školského roku praktickým spôsobom rozvíjali podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a praktické zručnosti pre svoju budúcu kariéru. V rámci programu si žiaci zakladajú akciové spoločnosti, s ktorými prechádzajú celým podnikateľským príbehom – od zápisu do simulovaného obchodného registra, cez daňové kontroly, publikovanie výročnej správy, marketingovú komunikáciu, predaj produktov a služieb až po likvidáciu. Na veľtrhu odborná porota hodnotila študentské firmy v rôznych kategóriách, udelila napríklad cenu za najlepšiu výročnú správu, za dosiahnuté výsledky a tímovú prácu, prezentáciu a orientáciu firmy na zákazníka, cenu za finančné riadenie, udržateľné podnikanie, virtuálnu komunikáciu či cenu za úspešné ženské vedenie študentskej firmy. V ťažkej konkurencii sa nám nepodarilo získať ocenenie, ale žiaci  si odniesli množstvo poznatkov a skúseností, ktoré využijú vo svojom budúcom živote.

Z.Kožlejová