Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 38

CASSOVIA CUP 2023 KOŠICE

Hotelová akadémia v Košiciach hostila v dňoch 20. až 22. marca  majstrov mixológie na 13. ročníku divácky atraktívnej barmanskej súťaže Cassovia Koniferum Cup 2019. Ide o  jednu z najväčších barmanských súťaží v Európe.  

V barmanskom remesle vytvárajúcom svet umenia a dobrého koktejlu našu školy reprezentovali žiačky Juliána Tomčuková a Marianna Čabalová. Súťažili  v kategórii  klasik junior . Zápasili o prvenstvo  v dvoch disciplínach, soft drink a long drink. Lepšie sa darilo Marianne, ktorá získala v celkovom hodnotení strieborné pásmo. Avšak obidve naše žiačky odviedli pekný výkon  sú  odhodlané aj naďalej  si plniť svoje životné sny v tomto kreatívnom odbore.

Mgr. Ľubomíra Kseničová