Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 28

STRETNUTIE PARTNERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

“Make it Greener

How to be a green school - “Garbage collecting and recycling

Spojená škola vo Svidníku od 23. apríla do 28. apríla 2023 hosťovala partnerské školy z Nórska, Turecka, a Portugalska, ktoré participujú na projekte Make it Greener v rámci programu Erasmus+. 

Stretnutie na Slovensku sa realizovalo v zhode s myšlienkou – „Ako byť zelenou školou“  - „Zber odpadkov a recyklácia.“ Pani riaditeľka ing. Jana Drábová privítala našich hostí na pôde školy. Prostredie zaujalo partnerov príjemnou atmosférou, moderným vybavením a zeleňou. Naši učitelia a študenti pripravili pre hosti rôzne aktivity počas ktorých sme pracovali na úlohách projektu. Spoločne s partnerskými školami sme navštívili primátorku mesta Svidník pani Mgr. Marcelu Ivančovú a predstavili sme aktivity projektu Make it Greener. Dozvedeli sme sa o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách mesta Svidník a inštitúcii zameraných na zveľadenie nášho mesta a okolia v environmentálnej oblasti.  Navštívili sme Zberný dvor, miestne eko farmu v Kapišovej a včeliu farmu v Cernine. V duchu ochrany životného prostredia a praktických aktivít, s cieľom urobiť niečo reálne pre miesto kde žijeme, sme zbierali  odpadky na brehu rieky Ladomírky, sadili stromčeky na školskom pozemku, vytvorili vtačie búdky a spravili mnoho iných environmentálnych aktivít. Módna prehliadka pripravená žiakmi základnej školy predstavila modely z recyklovaných materiálov a mala veľký úspech. Seminár o aktivitách Zelenej školy predstavil ako naša škola prispieva k environmentálnej ochrane a podpore nášho regiónu. Výlety do Starej Ľubovne,  Bardejova, Bodružala a Ladomírovej za historickými pamiatkami zapísanými v zozname chránených pamiatok UNESCO, celodenný výlet do Košíc a návšteva Katedrály sv. Alžbety aj mnoho iných malebných miest nášho regiónu obohatili čas strávený na Slovensku. Veľké poďakovanie za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry patrí  aj našim študentom, ktorí sa zapojili do aktivít a  vytvorili týždeň naplnený pohostinnosťou a priateľskosťou. Špeciálne poďakovanie posielame aj členom folklórneho súboru Makovica, ktorí pre nás predviedli folklórne piesne a tance nášho regiónu. Za svoje vystúpenie zožali veľký úspech.

Ing. Angela Hanusová