Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 28

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Tohoročný „obchodňaci“ tretieho ročníka sa tento rok zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, teda v hovorovej reči „braneckého“ v dňoch 21. až 23. júna 2023 v Roztokoch.

V krásnom prostredí hvezdárne, ktorá je obklopená nádhernou prírodou, absolvovali prednášky o zdravotnej výchove a civilnej ochrane. Vyskúšali si aj svoju presnú mušku streľbou zo vzduchovky, zdolali Vápenické sedlo dvojhodinovou túrou. Pracovník hvezdárne im krátkou prezentáciou priblížil fungovanie našej galaxie a žiaci mohli pomocou ďalekohľadu pozorovať hviezdnu oblohu. V rámci voľného času si zahrali volejbal, futbal, bedminton. Pri spoločnej opekačke si okrem dobrého jedla aj zaspievali a zatancovali.

Kurz tak splnil nie len osvojenie si nových vedomostí o ochrane života a zdravia, ale prispel k regenerácii po náročnom období v škole a k utuženiu vzťahov v kolektíve.

triedna učiteľka