Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 27

SEDEMNÁSŤROČNÍ MANAŽÉRI SPUSTILI REÁLNY BIZNIS

Spojená škola, obchodná akadémia podporuje rozvoj podnikateľských zručností žiakov a ich praktické využitie. Žiaci tretieho ročníka, ktorí sú manažérmi študentskej firmy, sa zúčastnili na školení manažmentu, ktoré ponúklo mladým ľuďom skúsenosti a rady v oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu i financií.

Zamestnanci spoločnosti AT&T odovzdali študentom na školení svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií. Nechýbali ani rady ako zvládať problémy v tíme. Príprava na reálne problémy v podnikateľskom prostredí prebehla metódou learning by doing, kde študenti riešili v tímoch problémy z rôznych oblastí, ktoré počas podnikania môžu nastať. Študentské firmy, ktoré na našej škole vznikajú tak môžu naplno rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity. Viac ako štvrtina mladých podnikateľov dnes vstupuje do podnikania bez akéhokoľvek posudzovania svojho nápadureálneho zhodnotenia situácie na trhu. Z čoho vyplýva, že sa dostávajú do problémov hneď na začiatku realizácie svojich podnikateľských aktivít. Mnohí začínajúci podnikatelia čerpajú základné informácie z podnikateľských portálov alebo priamo od úspešných kolegov. Čím mladší je začínajúci podnikateľ, tým je jeho záujem o takéto stretnutie silnejší. Všetky informácie o začiatkoch podnikania, či dokonca možných problémoch sú základným pilierom jeho úspechu. Žiaľ, viac ako polovica mladých podnikateľov nemala možnosť na škole absolvovať predmet zaoberajúci sa podnikaním. V rámci projektu BELIEVES, ktorý realizuje vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci so spoločnosťou AT&T, sa študenti mohli zúčastniť školenia manažmentu študentských firiem. Na ňom sa oboznámili so zodpovednosťou a správnymi postupmi pri riešení rôznych problémov. Po absolvovaní tohto školenia už lepšie vedia, čo ich čaká a sú pripravení na rôzne situácie. Ich znalosti sa rozšírili predovšetkým o časť projektového riadenia.

  1. Kožlejová
  2. Bilá