Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 29

NOC V ŠKOLE NA OBCHODNEJ AKADÉMII

Utorkový večer 15. 11. 2022 naša Spojená škola "ožila". Odštartovali sme novú tradíciu "Halloweenska noc v škole". V túto noc patrila naša škola rôznym strašidlám, strigám a filmovým postavám.

Jednotlivci aj celé triedy predviedli svoju kreativitu pri tvorbe masiek, ktoré odprezentovali na prehliadke a najlepšie masky boli ocenené špeciálnymi žolíkmi, ktoré môžu využiť na vyučovacích hodinách. Zažili sme noc plnú zábavy, smiechu, a ako to na správnej párty býva aj tanca a súťaží, ktoré pripravili triedy medzi sebou. Žiaci V. HA si pre nás pripravili "Komnatu strachu" , kde žiaci prekonávali rôzne nástrahy a prekážky a na záver absolvovali hororový kvíz. Neskôr zábava pokračovala v triedach, kde sa púšťali filmy, organizovali sa hry, či len tak voľne zabávalo. Keď už pokročil čas, uložili sme sa do spacákov a zábava utíchla. Budíček o 7.00 bol pre väčšinu náročný, ale vynahradila nám to riaditeľka školy, ktorá pre nás dala pripraviť skvelé raňajky. Po takomto posilnení sme nemali problém odohrať plánované medzitriedne volejbalové zápasy. Celú akciu sme zavŕšili návštevou kina, kde sme si pozreli film Smečka. Aj keď stredoškoláci už nie sú malé deti, veľmi radi sme sa ponorili do sveta strašidiel a takto netradične sme si všetci túto noc užili. Ďakujeme našim skvelým učiteľom i vedeniu za možnosť realizácie, a samozrejme, obrovské ďakujem patrí našim študentom, ktorí svojou prítomnosťou a smiechom "rozžiarili" noc a priestory Spojenej školy.

Školský parlament pri OA