Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 16

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – ŠKOLSKÉ KOLO - 33. ROČNÍK

Dňa 28. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Svoje sily si zmeralo osem žiakov obchodnej a hotelovej akadémie v kategórii 2B a kategórii 2D. Všetci súťažiaci preukázali vynikajúce znalosti v anglickom jazyku.

Úspešní riešitelia školského kola ktorí sa umiestnili na prvých miestach budú reprezentovať Spojenú školu na okresnom kole olympiády, ktorá bude prebiehať 19.januára 2023. Palce budeme držať Danielovi Kudlovi, žiakovi z II.A v kategórii 2D a Kevinovi Pipasovi, žiakovi z V.HA v kategórii 2B. 

Ing. Angela Hanusová