Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 39

PREHLIADKA ROČNÍKOVÝCH PRÁC 2022/2023

Ekonomika, jazykoveda, šport, cestovný ruch, významné osobnosti, to je v skratke obsah ročníkových prác tretiakov obchodnej akadémie. 31.januára 2023 sa konal ďalší ročník prehliadky ročníkových prác.

V našej škole sa už stalo tradíciou nadobúdať nové informácie vlastnými silami aj takouto formou. Je to tá najcennejšia skúsenosť žiakov, akú môžu vo svojom živote získať. Každé jedna práca bola originálom a žiaci mali na jej vypracovanie 2 mesiace. Presvedčili sa, že držať krok s tými najlepšími je naozaj ťažké!

Víťazmi tohtoročnej prehliadky sa stali:

Tamara Anna Čečková – Čo pre mňa znamená holocaust?

Kristína Majdová – Najkrajšie svetové destinácie CR

Erika Rudnická - /Ne/Bezpečne na internete

Barbora Vrábeľová – Efektívne učenie - ako sa lepšie učiť

Srdečne blahoželáme!

FOTO TU...