Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 54

ŠTUDENTI  NA SPOJENEJ ŠKOLE VO SVIDNÍKU OBNOVILI TRADÍCIU PLESU.

Študentský ples na Spojenej škole vo Svidníku bol tradične prestížnou záležitosťou všetkých študentov. Doba covidová túto tradíciu narušila, ale tento rok sa nám ju podarilo obnoviť. Tohtoročný IIX. ročník pripravili členovia Školského parlamentu pri OA.

Po náročných prípravách, ktoré predchádzajú takejto akcii boli v piatok, 10. februára, všetci pripravení privítať 87 mladých hostí. Ples, spolu s moderátorkami večera, slávnostne otvorila riaditeľka školy a skupina REGE odštartovala skvelú zábavu. Po úvodnej piesni už parket patril všetkým plesajúcim. A keďže páni zo skupiny REGE sa vo svojej práci vyznajú, všetci sa vynikajúco zabávali. Aby sa mohli aj trochu posilniť a vydýchať, naše kuchárky nám pripravili vynikajúce menu a Pekáreň Šandal prispel sladkým koláčikom. Zlatým klincom večera bola tombola, do ktorej prispelo vecnými cenami množstvo podnikateľov a Združenie rodičov pri OA.  Prvú cenu tablet, druhú cenu vintage rádio od firmy Šak – autodoprava a aj cenu útechy si vylosoval žiak 2. A triedy Adam Konár. Aj ostatných 62 cien si našlo a potešilo svojich výhercov. Veď, ktorý žiak by sa nepotešil mixéru, žehličke, fénu, či kulme na vlasy, tabletu, reproduktorom, 5 kg ovocnému balíčku, 60 ks vajíčok z voľného chovu a mnohým ďalším skvelým cenám. Po odovzdaní cien zábava pokračovala a keď prišiel čas, bolo ťažké sa rozlúčiť a pobrať domov. Ples skončil a v nás zostane len krásna spomienka na tento nádherný večer a fotografie, o ktoré sa postarala Denisa Belinová.

Na záver chceme vysloviť obrovské poďakovanie všetkým  sponzorom: ZR pri OA Svidník, DUGY PLUS, s. r. o., JaReDiKa, s. r. o., Tomáš Mikula, Ján Vook poslanec VÚC, Reštaurácia Vermex, Rokolor, s. r. o. predajňa farieb, Kvetinárstvo Amarylis Stropkov, Mesto Svidník, Pekáreň Šandal – Juraj Maťaš, Jomi - Jozef Šak, s. r. o., Gras SK, s. r. o., Barber Club – Branislav Timan, Slávka Hribová, HAGAR, s. r. o.  železiarstvo, OTM Ondrej Tyč, Veronika Jurková, Slávia Svidník, Ján Hirčko poslanec VÚC, STAVTIS, s.r.o. Trebišovský, Ján Krajňák-Ovocie zelenina, Milan Šimiček – autodoprava, TobiTech, s.r.o. Stropkov, Soft-Tech, s.r.o. Stropkov, Hodinárstvo – Andrej Tyč a ostatným sponzorom, ktorí chceli ostať v anonymite.

Veríme, že nám pomôžu aj v budúcnosti, pretože študentský ples má na našej škole veľkú tradíciu a dáva mladým možnosť ukázať sa trochu inak ako v bežné dni. A ako podotkla pani riaditeľka v príhovore, ekonómovia sú spoločenskí ľudia a veľa obchodných partnerstiev vzniká aj na takýchto spoločenských udalostiach.  Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli, že na našej škole máme možnosť získavať aj takéto skúsenosti. Osobitné poďakovanie patrí našej riaditeľke za podporu pri organizácii a našim skvelým kuchárkam, ktoré vedia pre nás vyčariť slávnostné menu. A čo dodať na záver? O rok sme tu v plnej paráde zas.

                                                                                                          Školský parlament pri OA