Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 9

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI 2023

Dňa 8. februára 2023 sa konalo Krajské kolo súťaže študentov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP). Išlo o 57. ročník súťaže a už tradične sa súťaž konala na Obchodnej akadémii v Poprade. V tohtoročnej súťaži našu školu reprezentovali 5 študenti.

V disciplíne písanie na počítači – odpis textu na 10 minút súťažili Martina Suchaničová (III. A), Kristína Potomová (II. A) a Damián Matkobiš (III. A) a v úprave textu na počítači pomocou korektorských značiek Kristína Potomová (II. A), Michal Popov (III. A) a Sofia Drimáková (II. A). Na súťaži sa zúčastnili študenti zo 6 stredných škôl Prešovského kraja. Po vyhodnotení a vyhlásení výsledkov súťažných prác sme boli potešení umiestnením našej študentky Kristíny Potomovej, ktorá získala 1. miesto v písaní na počítači – odpis textu (výkon 314,9 čistých úderov) a tiež aj 1. miesto v úprave textu na počítači (7 800 výsledných bodov). V súťažnej disciplíne úprava textu na počítači Kristína Potomová postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať 21. - 23. 3. 2023 na Obchodnej akadémii v Seredi.

Študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, želáme im veľa ďalších úspechov a víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

 Ing. Margita Klimová