Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 18. Máj 2021

Dnes má meniny Viola
Zajtra má meniny Gertrúda

Kde nás najdete


MLADÍ PODNIKATELIA OPÄŤ NA SPOJENEJ ŠKOLE VO SVIDNÍKU
Štvrtok, 12 Február 2015 16:25

MLADÍ PODNIKATELIA OPÄŤ NA SPOJENEJ ŠKOLE VO SVIDNÍKU

Dňa 10. februára 2015 sa na Spojenej škole vo Svidníku uskutočnil XI. ročník Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských spoločností. Stretnutie  12 cvičných firiem a 3 študentských spoločností bolo príležitosťou k získaniu vedomostí, zručností a návykov potrebných pre úspešné uplatnenie absolventov OA na trhu práce

http://spojenaskolask.sk/rok2015/12.2/2.JPGhttp://spojenaskolask.sk/rok2015/12.2/3.JPG

Zároveň bolo príležitosťou na osobné spoznávanie a nadviazanie obchodných a priateľských vzťahov slovenských a zahraničných študentov.

Medzinárodnú prehliadku cvičných firiem a študentských spoločností slávnostne otvorila riaditeľka Spojenej školy RNDr. Mária Makutová. Okrem účastníkov súťaže naše pozvanie prijali Mgr. Lucia Daraková a Mgr. Vladimíra Palfiová z odboru školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja. V úvodnom krátkom programe sa predviedli Jakub Škreptáč a Klaudia Krempaská z tanečného klubu Svitan, ľudovú pieseň zaspievali naši študenti Veronika Skarupová, Maroš Čontoš a Adam Kušnier, ktorých na akordeóne sprevádzal Viliam Miňo. Tanečnou choreografiou nás potešili aj študenti z Ukrajiny.

Súťažnej prehliadky sa zúčastnili firmy:  FORNETTIK, s. r. o. - OA Watsonova Košice, Healthy body and mind, s. r. o., Polarity reality, s. r. o., Crazy land, s. r. o. - OA Polárna Košice. Medzinárodné zastúpenie mali firmy z družobných škôl Gold reserves a Tourist information  z Užhorodskyj torhoveľno ekonomičnyj koledž z  Ukrajinskej republiky a Vasco da Gama, The Essence of Nature z Centrum Ksztalcenia zawodowego i ustawicznego w Przemyslu z Poľskej republiky. Našu školu reprezentovali štyri cvičné firmy: NAJ lety, s. r. o., BestSports, s. r. o., Goldensport, s. r. o., Car performance, s. r. o..

Našej študentskej spoločnosti BIO life  konkurovali študenti Súkromnej strednej odbornej škole Postupimská, Košice so spoločnosťami Frist a Art Angel. Tieto spoločnosti sa od cvičných firiem odlišujú najmä obsahom a charakterom svojej reálnej činnosti – organizovanie spoločenských podujatí, charitatívna činnosť, realizácia obchodnej činnosti – prevádzkovanie školského bufetu a veľmi zaujímavou ponukou vlastných výrobkov. Študentské spoločnosti pracujú v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o.

Porota, ktorá mala ťažkú úlohu nakoniec rozhodla o nasledovnom umiestnení CF a ŠS:

Zlaté pásmo –  NAJ lety, s. r. o. (SŠ Svidník), The Essence of Nature (Poľsko), BIO life, š. s. (SŠ Svidník), strieborné pásmo – FORNETTIK, s. r. o. (OA Košice), Tourist information Centre (Ukrajina) a Healthy body and mind (OA Polárna, Košice) a brondzové pásmo – Polarity reality, s. r. o. (OA Polárna, Košice), Crazy Land, s. r. o. (OA Polárna, Košice) , Goldensport, s. r. o. (SŠ Svidník), Car performance, s. r. o. (SŠ Svidník), BestSports, s. r. o. (SŠ Svidník), Vasco da GAMA (Poľsko), Gold reserves (Ukrajina) a študentské spoločnosti FRIST, š. s (SSOŠ Košice), Art Angel, š. s. (SS0Š Košice). Porota udelila aj cenu pre: najlepšieho reprezentanta firmy Vlad Popovič z Tourist Information Centre UTEK KNTEU (Ukrajina), najlepší katalóg – Car performans, s. r. o. (SŠ Svidník).

Súčasne aj študenti hotelovej akadémie predviedli svoje skúsenosti a zručnosti a pripravili ukážky studenej kuchyne a slávnostného stolovania s témami Valentínska tabuľa a Jarný sen. Po vyhodnotení výsledkov sa hostia stretli na Slávnostnej recepcii, ktorú pripravili študenti HA.

V tento deň sme na našej pôde privítali aj žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorým sme predstavili školu ako otvorenú modernú inštitúciu, kde mladí ľudia získavajú teoretické a praktické vedomosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva, cudzích jazykov, informatiky, matematiky a iných spoločenských a humanitných vied. Hlavným cieľom podujatia bolo vzbudiť a prehĺbiť záujem mladej školopovinnej generácie o štúdium na škole a informovať širšiu verejnosť o činnosti a poslaní našej školy. Viac ako tristo žiakov z rôznych škôl z okresu Svidník a Stropkov si pozrelo prezentácie projektov a ukážok tvorivých a moderných vyučovacích hodín. Záujemcov o štúdium oslovila aj učebňa aplikovanej ekonómie, kde si mohli vyskúšať výrobu darčekových mydiel pod vedením študentov študentskej spoločnosti. Návštevníci si mohli pozrieť aj učebne cudzích jazykov, kde študenti piateho ročníka HA vyzdvihli nevyhnutnosť štúdia cudzích jazykov a možnosť  vyskúšať si svoje vedomosti na odbornej praxi na Cypre, Grécku a Taliansku.

Na záver ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí vedú študentov v práci cvičných firiem a študentských spoločností v  príprave na ich budúce povolanie. Naša vďačnosť patrí aj partnerom a sponzorom: Združeniu rodičov pri OA vo Svidníku, firmám D-STAV, s.r.o. Svidník a PEEM SERVIS Peter Mihaľ Svidník.

Všetkým návštevníkom ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na stretnutie na XII. ročníku Prehliadky cvičných firiem a študentských spoločnosti na Spojenej škole vo Svidníku.

 

Projekt INTERREG

Projekt INTERREG V-A Poľsko-Slovensko
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

Počasie

OnLine

TOPlist