Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Pondelok, 10. Máj 2021

Dnes má meniny Viktória
Zajtra má meniny Blažena

Kde nás najdete


PEDAGÓG A ŽIAK PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZO SPOJENEJ ŠKOLY
Piatok, 19 Jún 2015 07:13

PEDAGÓG A ŽIAK PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZO SPOJENEJ ŠKOLY

Prešovský samosprávny kraj už po siedmykrát udeľoval v pondelok 15. júna 2015 ocenenia pre najaktívnejších a najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Ocenenie – plaketu Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región, prevzala aj Ing. Jana Drábová zo Spojenej školy vo Svidníku, od predsedu PSK Mudr. Petra Chudíka.

Ing. Jana Drábová je od vzniku Obchodnej akadémie vo Svidníku už 20 rokov pevným pilierom v oblasti ekonomického vzdelávania. Svojou obetavou a tvorivou pedagogicko – výchovnou prácou viedla celú generáciu mladých ľudí, ktorí sa úspešne umiestnili na vysokých školách a v praktickom živote. Ako vedúca metodického útvaru ekonomických predmetov aktívne prispieva k zavádzaniu inovatívnych metód vo výučbe, podieľa sa na tvorbe metodických materiálov a publikačnej činnosti, čo prispieva k zvyšovaniu kvality vzdelávania na škole. Pripravuje žiakov na regionálne a celoslovenské odborné súťaže. K jej skvelým úspechom patrí v posledných rokoch príprava žiakov na Olympiádu Mladý účtovník, ktorú organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci s firmou KROS, a.s. Žilina. Jej žiak získal 1. miesto v regionálnom kole, a tým bol najlepší Mladý účtovník Prešovského a Košického kraja za rok 2015. V celoštátnom kole sa umiestnil na 4. mieste a zaradil sa medzi 15 TOP Mladých účtovníkov na Slovensku v oblasti podvojného účtovníctva a daňovníctva. Významne prispela k rozvoju činnosti cvičných firiem na škole, ich výbornej prezentácii na mnohých medzinárodných a súťažných prehliadkach a veľtrhoch. Iniciatívne sa podieľala na realizácii regionálnych prehliadok cvičných firiem a študentských spoločností, ktoré prispeli šíreniu dobrého mena školy, okresu a kraja. Dobré nápady zrealizovala v študentskej spoločnosti BIOlife, v rámci programu neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. V krajskej prehliadke SOČ boli žiaci úspešnými riešiteľmi.

Vyniká profesionálnosťou, odbornosťou, optimizmom a kreatívnosťou. Jej osobitný a špecifický prístup prispieva k pozitívnemu formovaniu mladej generácie, nielen o výborný odborný rast, ale aj o morálny a mravný rozvoj mladých ľudí.

Ocenenie – plaketu Lux Mentium – Svetlo poznania, získal Patrik Hnát, žiak 3. ročníka študijného odboru Obchodná akadémia zo Spojenej školy vo Svidníku, od podpredsedu PSK Mudr. Petra Obrimčáka.

Patrik Hnát je uvedomelý mladý človek, ktorý sa aktívne pripravuje na budúce povolanie. Aby svoje teoretické vedomosti čo najviac priblížil praxi, zapája sa do rôznych projektov a súťaží ekonomického charakteru. Dosahuje vynikajúce výsledky. V regionálnom kole olympiády Mladý účtovník, ktorú organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci s firmou KROS, a.s. Žilina, získal 1. miesto, a tým bol najlepší Mladý účtovník Prešovského a Košického kraja. V celoštátnom kole sa umiestnil na 4. mieste a zaradil sa medzi 15 TOP Mladých účtovníkov na Slovensku v oblasti účtovníctva a daňovníctva. Svoje zručnosti si otestoval aj v krajskom kole súťaže stredných škôl v spracovaní informácií na počítači a taktiež vykonal Štátnu skúšku v písaní na PC a v korešpondencii. Úspešne reprezentoval školu v medzinárodnej súťaži INTERSTENO. Aktívne pracuje v cvičnej firme Car Performence, s ktorou na Medzinárodnej prehliadke cvičných firiem a študentských spoločností vo Svidníku, vyhral 1.miesto v kategórii Najlepší katalóg. Svojimi nápadmi prispieva k rozvoju svojej osobnosti, motivuje žiakov k budúcej profesii a šíreniu dobrého mena školy.

 

Projekt INTERREG

Projekt INTERREG V-A Poľsko-Slovensko
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

Počasie

OnLine

TOPlist