Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Streda, 22. September 2021

Dnes má meniny Móric
Zajtra má meniny Zdenka

Kde nás najdete


NETRADIČNÉ VYUČOVANIE NA NAŠEJ ŠKOLE
Pondelok, 11 Apríl 2016 07:16

NETRADIČNÉ VYUČOVANIE NA NAŠEJ ŠKOLE

Netradičné vyučovacie metódy sa čoraz častejšie stávajú bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu mnohých škôl. Bohaté skúsenosti s rozvojom týchto vyučovacích metód, ktoré ozvláštňujú vyučovanie a žiakom prinášajú nové poznatky a skúsenosti v nenútenej forme s prepojením vedomostí viacerých vyučovacích predmetov, majú aj pedagógovia a žiaci našej školy.

Príkladom toho je aj vydarený projekt Hotel pre zvieratká, ktorý sa formou projektového vyučovania uskutočnil prvého apríla 2016 na našej škole.

Neodmysliteľnou súčasťou štúdia na našej obchodnej akadémii je aj progresívna koncepcia vyučovania v podobe cvičných firiem. Prostredníctvom nich sa študenti už počas stredoškolského štúdia pripravujú na svoje budúce pôsobenie v podnikateľskom prostredí. Aj napriek mnohým povinnostiam nestrácajú svoju iniciatívu a snažia sa motivovať aj iných. Paria medzi nich aj študenti tretieho ročníka, Jakub DovičákKlaudia Cinová.

Títo študenti, v rámci svojej cvičnej firmy PINKIELAND, s. r. o., ktorú riadia pod vedením pani Ing. Paradovej, pripravili pre žiakov prvého stupňa základnej školy zaujímavý projekt s prvkami environmentálnej výchovy. Svojim mladším spolužiakom predstavili svoju cvičnú firmu, ako hotel pre zvieratká, poskytujúci služby majiteľom domácich zvierat, ktorí potrebujú odcestovať a nemôžu nechať svoje domáce zvieratá doma, alebo ich vziať so sebou. Porozprávali im o službách, ktoré poskytujú a o ich cenách ako aj o podmienkach, ktoré musí spĺňať dané zviera, aby mohlo byť umiestnené do ich hotela. Žiaci sa tiež dozvedeli, aký personál je potrebný na fungovanie takejto spoločnosti a čo všetko je nutné zariadiť, aby sme takýto hotel mohli prevádzkovať.

Pozvanie našich študentov prijal aj veterinárny lekár, pán MVDr. Michal Smaržík. Žiakom priblížil svoju veterinárnu profesiu a tiež nenahraditeľnú úlohu zverolekára v rámci hotela pre zvieratká, ktorý by si študenti mohli po úspešnom absolvovaní štúdia založiť. S cieľom obohatiť poznanie svojich poslucháčov vysvetlil a názorne opísal spôsoby starostlivosti o domáce zvieratá ako aj ich možné ochoreniamožnosti ich prevencie. Žiaci najskôr veľmi sústredene sledovali prednášku, neskôr sa aktívne zapájali do procesu vyučovania. Pánu veterinárovi kládli množstvo otázok a tiež riešili veľmi zaujímavé úlohy súvisiace so životom našich zvieracích spoločníkov, ktoré si pre nich pripravili spolužiaci zo strednej školy.

Rovnako veľký bol záujem žiakov o praktickú ukážku veterinárnych vyšetrovacích metód, ktoré im pán veterinár názorne ukázal na psíkoch. Žiaci si mohli aj sami vyskúšať počúvanie srdcového rytmu psa fonendoskopom a zoznámiť sa s mnohými prístrojmi a pomôckami využívanými pri veterinárnej profesii.

Naši najmladší sa tak prostredníctvom vynikajúco pripravenej akcie stredoškolských študentov, v spolupráci s pánom veterinárom, dozvedeli veľa nových informácii o základoch podnikaniaúspešnom vedení firmy, ale aj o domácich zvieratách a starostlivosti o ne. Najdôležitejším pre všetkých zainteresovaných bol však fakt, že ich práca má skutočne zmysel. Naši žiaci z tohto projektového vyučovania odchádzali nielen plní krásnych zážitkov, ale tiež bohato motivovaní pre ďalší osobnostný rozvoj.

Spolupráca stredných škôl so základnou školou v rámci našej Spojenej školy vždy prinášala významné úspechy a prispievala k zvyšovaniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj k priateľským vzťahom medzi našimi zverencami. Dôkazom toho je aj táto krásna spoločná akcia prepájajúca vedomosti humanitných a prírodovedných predmetov s využitím netradičných foriem vyučovania, ktorej výsledok presiahol naše očakávania. Dúfame, že táto krásna tradícia na našej škole naďalej pretrvá a budeme sa môcť tešiť z ďalších úspechov našich nadaných žiakov a študentov.

Mária Kravcová

 
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist