Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 3. Jún 2023

Dnes má meniny Karolína
Zajtra má meniny Lenka

Kde nás najdete


Maturita OA šk.rok 2015/2016

MATURITA 2016 – TERMÍNY

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2015/2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
 • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
 • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).
 • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:
  • 15. marec 2016 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) - EČ a PFIČ,
  • 16. marec 2016 - v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk - EČ a PFIČ,
  • 17. marec 2016 - matematika - EČ.
  • 31. marec 2016 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.
  • 12. - 15. apríl 2016 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.
  • 23. máj - 26. máj 2016 - ústna časť maturitnej skúšky
  • 3. - 8. september 2016 - opravný termín EČ a PFIČ MS pre  školský rok 2015/2016
  • 11. – 21. apríl 2016 – praktická časť maturitnej skúšky – zručnosti
  • 11. máj 2016 - praktická časť maturitnej skúšky – účtovníctvo

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní zo sjl v školskom roku 2015/16

Tematické okruhy pre maturitnú skúšku z nemeckého jazyka úroveň B1

obchodná akadémia a hotelová akadémia 2015/2016

Tematické okruhy pre maturitnú skúšku z anglického jazyka, úroveň B1

Tematické okruhy pre maturitnú skúšku z anglického jazyka, úroveň B2

OKRUHY TÉM Z TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY - odboru obchodná akadémia v školskom roku 2015/2016

OKRUHY TÉM Z PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY - odboru obchodná akadémia v školskom roku 2015/2016

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist