Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


Maturita OA šk.rok 2021/2022

MATURITA 2022

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika
  • 18. marec 2022 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Viac informácií nájdete TU.

Cieľové požiadavky pre maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

šk. rok 2021/2022

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky. Cieľové požiadavky pre jednotlivé predmety nájdete na stránke ŠPÚ. Pre maturantov v roku 2022 platia cieľové požiadavky ustanovené dodatkom č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek, ktorý je účinný od 1. septembra 2019.

Vo Svidníku 30.09.2021

PaedDr. Emília Lapčáková

Vedúca MZ VVP


CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z ANGLICKÉHO JAZYKA/ÚROVNE B1 A B2)

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z RUSKÉHO JAZYKA/ÚROVNE B1

SJL_Cieľove požiadavky na vedomosti a zručnosti zo SJL

SKVP_slovenský jazyk a literatúra

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist