Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


Maturita 2018 termíny

MATURITA 2018 – TERMÍNY

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

  • 29. september 2017 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
  • 13. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
  • 31. január 2018 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav (zákon č. 245/2008 Z. z. § 75 ods. 3).

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018

  • 13. marca 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 14. marca 2018 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 15. marca 2018 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

  • 10. až 13. apríla 2018

Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín MS

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne

  • 4. – 7. septembra 2018

Ústna časť MS

  • 21. máj - 23. máj 2018

Praktická časť MS

  • 9. máj 2018

OKRUHY TÉM Z PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY - odboru obchodná akadémia  v školskom roku 2017/2018

OKRUHY TÉM Z TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY - odboru obchodná akadémia  v školskom roku 2017/2018

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko