Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


Zápis do 1.ročníka ZŠ

Milí rodičia,

vyberáte budúcim prváčikom školu, v ktorej by bolo šťastné a zažilo pocit úspechu? Spojená škola, zložka ZŠ, Centrálna 464 vo Svidníku ponúka moderné vybavenie školy, lokalitu plnú zelene, krásneho školského dvora a ešte omnoho viac.

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnev dňoch:

1. apríla 2022 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

4. – 8. apríla 2022 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod.

  • Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2022 šesť rokov (Dieťa je potrebné zapísať, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Rovnako v prípade, ak chcete Vaše dieťa zapísať predčasne.)
  • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.
  • Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu.
  • Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.
  • Na zápis musia prísť obidvaja rodičia s dieťaťom, prípadne doniesť čestné vyhlásenie od druhého rodiča, ak sa zápisu nemôže zúčastniť.

Prosíme zákonných zástupcov predškolákov, aby vyplnili elektronickú prihlášku TU

Po vyplnení elektronickej prihlášky bude do Vašej e-mailovej schránky zaslaná správa o zaznamenaní vyplnenej prihlášky. (Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť presnému zápisu rodného čísla a mien aj s diakritikou, aby sme v budúcnosti predišli nepresnostiam v osobných údajoch.)

Na zápis je potrebné priniesť:

• Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov.

• Kópiu rodného listu dieťaťa.

• V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Tešíme sa na Vás.

Manuál....

Usmernenie k zápisu Prílohy ....

Prezentácia školy – video...

Bulletin...

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko