Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


MZI

METODICKÉ ZDRUŽENIE VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH  PREDMETOV

Školský rok: 2021/ 2022

Metodické združenie VVP bude pracovať podľa plánov, v ktorých sú vymedzené ciele a metódy plnenia úloh, ktoré sa budú v priebehu školského roka aktualizovať a dopĺňať. Budú nadväzovať na analýzu už dosiahnutých výsledkov a vychádzať:

- zo školského vzdelávacieho programu,

- z plánu hlavných úloh školy, zámerov a príloh,

- z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za predchádzajúci školský rok,

- z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2021/2022,

- aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov.

Úlohy MZ VVP

  • iniciatívne predkladať návrhy na riešenie pedagogických problémov,
  • prerokúvať a posudzovať návrhy vedenia školy,
  • spracúvať podmienky, odporúčania a stanoviská,
  • overovať navrhované riešenia v pedagogickej praxi,
  • hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky učiteľov svojho metodického  združenia,
  • hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov,
  • skvalitniť prezentáciu školy učiteľmi a žiakmi.

Prehľad vyučujúcich a ich predmetov:

Ing. Zuzana Bilá – OBN

Ing. Angela Hanusová – ANJ, KCJ (ANJ), OKCJ

Mgr. Ľubomíra Kseničová – ETV

PaedDr. Emília Lapčáková – SJL, OBN

RNDr. Mária Makutová – MAT

Mgr. Lenka Olejárová  – RUJ

Mgr. Rastislav Paňko – TEV, BIO

Mgr. Jana Tyčová – RUJ

Mgr. Viera Vaníková – NEJ

Mgr. Nikola Mihoková – DEJ

Plánované podujatia

Deň holokaustu

Európsky deň jazykov

Prehliadka ročníkových prác žiakov 3. ročníka

Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy

Deň otvorených dverí

Školský časopis - NOHA

Olympiáda cudzích jazykov

Športové podujatia vo volejbale, basketbale a bedmintone

Darcovstvo krvi - účasť na kampaniach Študentská kvapka krvi a Valentínska kvapka krvi

Vedúca MZ  VVP: PaedDr. Emília Lapčáková

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist