Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Streda, 22. September 2021

Dnes má meniny Móric
Zajtra má meniny Zdenka

Kde nás najdete


Prax HA

PRAX HA

Školský rok 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 študenti HA, odbornú prax vykonávajú v súlade s pokynmi pre vykonávanie praxe, ktoré sú súčasťou Vnútorného poriadku školy.

Odbornej praxe sa zúčastňujú študenti 2. - 5. ročníka na prevádzkach v meste Svidník, Stropkov a okolie a v hoteloch vo V. Tatrách a podľa možnosti aj v zahraničí

Termíny praxe

Súvislá prax

2. ročník - 3 týždne po 6 hodín

3. ročník - 6 týždňov po 7 hodín

4. ročník - 6 týždňov po 7 hodín

5. ročník - 2 týždne po 7 hodín

Harmonogram súvislej praxe

II.HA

 • 2 týždne – 10.2. – 21.2.2020
 • 1 týždeň - podľa rozpisu v šk. jedálni ( rozpis sa nachádza na nástenke HA)

III.HA

 • 3 týždne – 8.9. – 26.9.2020
 • 3 týždne – 13.1. – 31.1.2020 vo V. Tatrách ( rozpis sa nachádza na nástenke HA )

IV.HA

 • 3 týždne – 9.9. – 27.9.2019 alebo 8.6. - 26.6.2020
 • 3 týždne - podľa rozpisu vo V. Tatrách ( rozpis sa nachádza na nástenke HA )

V.HA

 • 2 týždne - 2.9. - 13.9.2019

Harmonogram priebežnej praxe

III.HA, IV.HA 12.9.2019 - 5. 6. 2020 - podľa rozpisu ( rozpis sa nachádza na nástenke HA)

Aktuálne informácie pri vykonávaní súvisle a priebežnej praxe

 • Žiaci 3. a 4. ročníka vykonajú priebežnú prax podľa stanoveného rozpisu. Táto prax je súčasťou vyučovania v šk. roku 2019/20.
 • Pokiaľ sa žiak z rôznych dôvodov v stanovenom termíne súvislej resp. priebežnej  praxe nezúčastní, jeho neúčasť bude hodnotená ako vymeškanie účasti na vyučovaní a prax musí byť nahradená. Neoznámenie neúčasti na praxi alebo neodôvodnené nenastúpenie na prax bude klasifikované ako porušenie vnútorného poriadku školy a bude mať za následok disciplinárne opatrenie.
 • Pokiaľ žiak z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na určenú smenu, je povinný vopred nahlásiť svoju neúčasť telefonicky zodpovednému pracovníkovi na prevádzke a svojmu vyučujúcemu učiteľovi a prax musí byť taktiež nahradená.
 • Pri príchode na pracovisko každý žiak  povinne zapíše svoj príchod do knihy dochádzky, tak isto pri odchode z pracoviska zapíše čas odchodu. Príchod a odchod potvrdzuje aj zodpovedná osoba na pracovisku. Zápis musí súhlasiť so zápisom v študijnom preukaze.
 • Každú pracovnú smenu si žiak musí zaznamenať v študijnom preukaze a dať potvrdiť zodpovedným pracovníkom.
 • Upozorňujeme žiakov na dodržiavanie pracovnej doby (včasné nástupy na smenu a nie predčasné odchody)
 • Upozorňujeme žiakov aj na úpravu zovňajšku a oblečenie - nosenie školských uniforiem do obsluhy, vhodných topánok, menoviek, vhodného oblečenia do kuchyne vr. pokrývky hlavy v opačnom prípade budú vyvodené príslušné opatrenia v zmysle Vnútorného školského poriadku.

Pokyny na prieb. a súvislú prax

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist