Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Streda, 22. September 2021

Dnes má meniny Móric
Zajtra má meniny Zdenka

Kde nás najdete


Olympiády a súťaže ZŠ

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dátum konania: 27.5.2021

Miesto konania:  POS Svidník

1.kategória:   Poézia

1. miesto  Natália Cuperová  2.AZ

Próza

2. miesto   Zoe Hutňanová   4.AZ

2. kategória: Poézia

Diplom za účasť  Liana Olejárová  6.AZ

Próza

1. miesto  Jakub Pastyrčák  5.BZ

3.kategória:    Poézia

Diplom za účasť  Miriam Miňová   7. AZ

Próza

Diplom za účasť  Katarína Vygodová  7.AZ

Mgr. Jana Nagajdová

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Rusko mojimi farbami - celoslovenská súťaž

Dátum: 24.4.2020

1. miesto - Liana Olejárová, 5.AZ

Pripravovala: Mgr. L. Olejárová

Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ

Dátum konania: 25.2.2020

Miesto konania: ZŠ Karpatská Svidník

Umiestnenie: 4. miesto

Zostava Spojenej školy chlapci: Haluška Z. 8.AZ, Cina K. 9.AZ, Ferenc Ľ. 9.AZ, Sivák L. 9.AZ, Hajduk T. 9.AZ, Černický A. 8.AZ, Vorobeľ J. 8.AZ, Sivák K. 8.AZ

Zodpovedný: Mgr. Rastislav Paňko

Dátum konania: 18.12.2019

Šaliansky Maťko - školské kolo:

1. kategória:    1.  miesto:  Nina Haníková, 3.BZ

2.  miesto:  Matej Surdeník, 2.AZ

3. miesto: Laura Krzeminská, 2.AZ, Jaroslava Hortíková, 3.BZ, Dominika  Hakunová, 3.BZ, Liana Rodáková, 3.BZ

2. kategória:    1. miesto:   Jakub Pastyrčák, 4.AZ

2. miesto:   Klára Csonková, 4.AZ

3. kategória:    1. miesto:   Miriam Miňová, 6.AZ

Mgr, Jana Nagajdová

Dátum konania: 28.1.2020

Základná škola Giraltovce

Šaliansky Maťko – okresné kolo:

1. kategória – 3. miesto Nina Haníková, 3.BZ

2. kategória  - 3. miesto Jakub Pastyrčák, 4.AZ

3. kategória – účasť Miriam Miňová, 6.AZ

Mgr. Jana Nagajdová

Dátum konania: 13.12.2019

Olympiáda z ruského jazyka - školské kolo:

1. miesto - N. Hajduková

2. miesto - S. Daňková

K. Pilipová

3. miesto - Ľ. Lukáčová

Mgr. L. Olejárová

Sweet cup 2019

Dátum:  28.11. 2019

Miesto konania: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Súťažiaci: Kristína Kurucová

Umiestnenie: strieborné pásmo

Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl 2019/2020

Dátum konania: 25.11.2019

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Karpatská Svidník

Umiestnenie: žiaci - 2. miesto

žiačky – 5. miesto

Zostava: žiaci – Kristián Cina, Tomáš Hajduk

Žiačky – Karolína Gajdošová, Kristína Pilipová

Zodpovedný: Mgr. Rastislav Paňko

Pavlovičov literárny Svidník

Dátum: 30.09.2019

Miesto konania: Podduklianska knižnica vo Svidníku

Súťažiaci: B. Geciová, N. Pichaničová, R. Karsa

Umiestnenie: 1. miesto: B. Geciová ,II. A,  kat. poézia

2.miesto: N. Pichaničová, IV.A. kat. poézia

3. miesto: R. Karsa, IV. HA, kat. poézia

Zodpovedná: PaedDr. Emília Lapčáková, Mgr. E. Saloňová

3. ročník Futbalového turnaja o pohár riaditeľky Spojenej školy

Dátum konania: 19.09.2019

Miesto konania: Multifunkčné ihrisko pri Spojenej škole

Umiestnenie: 2. miesto

Zostava: Perhač, Podhajecký, Haluška S., Vygoda, Sivák, Haluška T., Černický, Haluška Z., Cina, Ferenc

Zodpovedný: Mgr. Branislav Popik

Mgr. Rastislav Paňko


ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Duchnovičov Prešov 2019 – celoslovenské kolo súťaže

Miesto a dátum konania: Divadlo A. Duchnoviča v Prešove 10.6.2019

1. kategória

2. miesto – Klárka Csonková, prednes poézie, 3.AZ

2. kategória

2. kategória

2. miesto  – Katarína Vygodová, Sabína Hošková, scénka

Ľudmila Lukáčová,6.AZ, vlastná tvorba -  diplom

3. kategória

2. miesto – Laura Surdeníková, prednes poézie, 7.AZ

Michaela Surdeníková, 9.AZ,  vlastná tvorba – diplom

Výsledky súťaže Rómsky talent

Dátum konania: 30.05.2019

Miesto konania: Dom kultúry vo Svidníku

Zlaté pásmo- Ján Kristián Cina, Michal Haluška

Zodpovedná : Mgr A.Suváková

Duchnovičov Prešov 2019 – okresné kolo súťaže

Miesto a dátum konania: Podduklianska knižnica Svidník 4.6.2019

0. kategória

3. miesto – Matej Surdeník, prednes poézie, 1.AZ

1. kategória

1. miesto – Jakub Pastyrčák, prednes poézie, 3.AZ

1. miesto – Klárka Csonková, prednes prózy, 3.AZ

2. kategória

1. miesto – Ľudmila Lukáčová, prednes prózy, 6.AZ

1. miesto – Ľudmila Lukáčová, vlastná tvorba, 6.AZ

1. miesto – Sofia Daňková, prednes duchovnej poézie, 6.AZ

2. miesto – Diana Gabriela Džalajová, prednes poézie, 6.AZ

1. miesto  – Katarína Vygodová, Sabína Hošková, scénka

3. kategória

1. miesto – Laura Hibeľová, prednes prózy, 9.AZ

1. miesto – Laura Surdeníková, prednes poézie, 7.AZ

1. miesto – Michaela Surdeníková, vlastná tvorba, 9.AZ

1. miesto – Michaela Surdeníková, prednes duchovnej poézie, 9.AZ

1. miesto  – Laura Surdeníková, Laura Hibeľová, Michaela Surdeníková, scénka

Pripravovali: Mgr. Jana Nagajdová, Mgr. Anna Lažová

Výsledky súťaže Slávik Slovenska – obvodné kolo

Dátum konania: 17.05.2019

Miesto konania: ZUŠ Svidník

I.kategória

Zlaté pásmo- Alexandra Miňová /náhradníčka postupu do krajského kola/

II.kategória

Zlaté pásmo– Ľudmila Lukáčová / postup do krajského kola/

Zodpovedná:  Mgr. A. Suváková

Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dátum konania: 2.5.2019 a 3.5.2019

Miesto konania: Divadlo J. Záborského v Prešove

Poézia – 3.kategória

Laura Surdeníková 7.AZČestné uznanie

Próza – 2.kategória

Ľudmila Lukáčová 6.AZ -   3. miesto

Mgr. Jana Nagajdová

Výsledky súťaže Slávik Slovenska – školské  kolo

Dátum konania: 29.03.2019

Miesto konania: SŠ Svidník

I.kategória

Zlaté pásmo- Alexandra Miňová

Strieborné pásmo- Karin Buzgová, Božena Grundzová

Brondzové pásmo- Eva Czonková, Nina Haníková, Jaroslava Hortíková,

Barbora Podhajecká

II.kategória

Zlaté pásmo s postupom do okresného kola – Ľudmila Lukáčová

Zlaté pásmo- Sabína Hošková, Laura Miňová,

Strieborné pásmo- Liana Olejárová,

Brondzové pásmo- Katarína Feckaninová

Výsledky Duchnovičov Prešov 2018/2019 – školské kolo

I. kategória

Poézia

1. miesto – Jakub Pastyrčák, 3. AZ

2. miesto – Jarka Hortíková, 2.BZ

3. miesto – Tadeáš Harvilko, 4.AZ

Próza

1. miesto – Klarka Csonková, 3. AZ

II. kategória

Poézia

1. miesto – Diana Džalajová, 6.AZ

Duchovná poézia

1. miesto – Sofia Daňková, 6. AZ

Próza

1. miesto – Ľudmila Lukáčová

III. kategória

Poézia

1. miesto – Laura Surdeníková, 7.AZ

2. miesto – Bianka Jackaninová, 8.AZ

3. miesto – Iveta Jurková, 8. AZ

Duchovná poézia

1. miesto – Michaela Surdeníková, 9. AZ

Vlastná tvorba

1. miesto – Michaela Surdeníková, 9.AZ

Výsledky súťaže Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dátum konania: 19.03.2019

Miesto konania: Dom kultúry vo Svidníku

I.kategória

Poézia

Klára Csonková – 2. miesto (3.AZ)

Próza

Jakub Pastyrčák – 2. miesto (3.AZ)

II.kategória

Próza

Ľudmila Lukáčová – 1. miesto (6.AZ)

III.kategória

Poézia

Laura Surdeníková – 1. miesto (8.AZ)

Próza

Emma Miňová – 3. miesto (8.AZ)

Mgr. Nagajdová Jana

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

Dátum a miesto podujatia: 23.1.2019 ZŠ Giraltovce

I. kategória:

2. miesto Klára Csonková 3.AZ

II. kategória:

2. miesto Katarína Vygodová, 5.AZ

Pripravovala: Mgr. Jana Nagajdová

Olympiáda v Ruskom jazyku - školské kolo

Dátum konania: 22.01.2019

1. miesto - B. Siroková

2. miesto - M. Suchaničová

3.  miesto - T. Hajduk, V. Slivovičová

Olympiáda zo Slovenského jazyka

Dátum konania: 19.11.2018

Školské kolo

1. miesto - M. Surdeníková, 9.AZ

2. miesto - V. Jurečková, 9.AZ

3. miesto - I. Jurková, 8.AZ

4. miesto - B. Jackaninová, 8.AZ

2. ročník Futbalového turnaj žiakov základných škôl o pohár riaditeľky Spojenej školy Dátum konania: 28.9.2018

Miesto konania: Multifunkčné ihrisko Spojenej školy Svidník

Umiestnenie: 3. miesto

Zostava: Haluška Z., Cina, Haluška M., Haluška T., Drimák, Hoško, Sivák

Zodpovedný: Mgr. Branislav Popik

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Naši národní buditelia  Ľudovít Štúr a José Martí -  celoslovenská  súťaž

Miesto a dátum vyhodnotenia: Bratislava  16.6. 2018

1. miesto Michaela Surdeníková, 8.AZ

Cena veľvyslankyne Kubánskej republiky- Literárny krúžok Centráčik

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Duchnovičov Prešov 2018  – celoslovenské kolo súťaže

Miesto a dátum konania: Prešov 11.6.2018

2. kategória

1. miesto – Laura Surdeníková prednes poézie

3. kategória

1. miesto – Jakub Kaliňak, prednes poézie

2. miesto – Michaela Surdeníková, vlastná tvorba

3. miesto – Laura Hibeľová, prednes prózy

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – celoslovenská súťaž

Miesto a dátum vyhodnotenia: Nové Zámky 7.7.2018

Čestné uznanie – Filip Vygoda, 7.AZ

Pripravovala: Mgr. Anna Lažová

Slávik Slovenska 2018 – krajské  kolo súťaže v speve ľudových piesní

Dátum a miesto konania: 24.5. 2018, PKO v Prešove

II. kategória: 4-6.roč.

2. miesto - Ľudmila Lukáčová, náhradníčka postupu na celoslovenské kolo

akordeónový sprievod- Mgr. I. Lukáčová

Pripravila: Mgr. A.Suváková

Ružomberská trojruža 2018- literárna tvorba pre mladých autorov

Miesto a dátum vyhodnotenia: Ružomberok 24.5.2018

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist