Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


Olympiády a súťaže ZŠ

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Celoslovenské kolo prednesu rusínskej poézie, prózy, duchovnej prózy, scénických foriem „Duchnovičov Prešov“ 2021/2022

Dátum konania: 13.6.2022

Miesto konania:  Divadlo A. Duchnoviča v Prešove

1. kategória : Próza : Natália Cuperová  3.AZ –  1.miesto

2. kategória :  Poézia:  Vanesa Paligová  6.AZ -   1. miesto

3. kategória: Duchovná próza:   Katarína Vygodová  8.AZ - 1. miesto

Scénická forma:  Sabína Hošková  9.AZ, Katarína Vygodová  8. AZ - 2. miesto:

Mgr. Jana Nagajdová

Okresné kolo prednesu rusínskej poézie, prózy, duchovnej prózy, scénických foriem „Duchnovičov Prešov“ 2021/2022

Dátum konania: 27.5.2022

Miesto konania:  Podduklianska knižnica Svidník

1. kategória Próza : Natália Cuperová  3.AZ – 1.miesto

Poézia: Nela Sadivová 2.AZ - 2. miesto

2. kategória :  Próza:  :  Zoe Hutňanová  5.BZ - 2. miesto

Poézia:  Vanesa Paligová  6.AZ - 1. miesto

3. kategória:   Próza:   Katarína Vygodová  8.AZ - 1. miesto

Poézia:   Ľudmila Lukáčová  9.AZ - 2. miesto

Scénická forma1. miesto: Sabína Hošková  9.AZ

Katarína Vygodová  8. AZ

Mgr. Jana Nagajdová

Krajské kolo prednesu povesti  „Šaliansky Maťko“ 2021/2022

Dátum konania:  4.5.2022

Miesto konania:  Základná škola, Májové námestie, Prešov

1. kategória : Natália Cuperová  3.AZ – 2. miesto

3. kategória : Jakub Pastyrčák  6.BZ  - cena poroty

Mgr. Jana Nagajdová

Krajské kolo prednesu poézie a prózy  „Hviezdoslavov Kubín“ 2021/2022

Dátum konania: 27.4. 2022 – prednes poézie

28.4.2022 – prednes prózy

Miesto konania:  Divadlo Jonáša Záborského Prešov

1. kategória : Poézia : Natália Cuperová  3.AZ - účasť

3. kategória : Próza: Sabína Hošková  9.AZ - 3. miesto

Mgr. Jana Nagajdová

Okresné kolo prednesu poézie a prózy  „Hviezdoslavov Kubín“ 2021/2022

Dátum konania: 31.3. 2022

Miesto konania:  Podduklianske osvetové stredisko Svidník

1. kategória Poézia : 1. miesto:  Natália Cuperová  3.AZ – postup na krajské kolo

Próza: 3. miesto:  Martin Pastyrčák 3.AZ

2. kategória:

Poézia : 2. miesto:  Vanesa Paligová  6.AZ

Próza: Účasť:  Jakub Pastyrčák 6.BZ

Poézia: 2. miesto:   Katarína Vygodová   8.AZ

Próza: 1. miesto:    Sabína Hošková  9.AZ – postup na krajské kolo

Mgr. Jana Nagajdová

Školské kolo prednesu poézie a prózy  „Hviezdoslavov Kubín“ 2021/2022

Dátum konania: 3.3. 2022

Miesto konania:  Spojená škola Svidník

1. kategória Poézia : Zlaté pásmo :  Natália Cuperová  3.AZ – postup na okresné kolo

Alžbeta  Patvarická 2.AZ

Strieborné pásmo:

Matej Surdeník  4.AZ,  Ján Simčisko 3.AZ,  Branko Koman 2.AZ

Bronzové pásmo:

Tamara Dzubajová  4.AZ,  Bianka Ivančová 2.AZ,  Matias Macko  2.AZ,  Jerguš Tkač 2.AZ,  Sofia Kardan 2.AZ,  Terézia Macková 2.AZ

Próza: Zlaté pásmo:  Martin Pastyrčák 3.AZ

Strieborné pásmo:  Martin Kovaľ  3.AZ,  Jakub Jakubov 3.AZ,  Nela Sadivová  2.AZ

2. kategória:    

Poézia : Zlaté pásmo:  Vanesa Paligová  6.AZ – postup na okresné kolo

Nina Haníková  5.BZ

Strieborné pásmo:  Sofia Černická  5.AZ,  Daniela Kačurová  5.AZ,  Peter Rozdilský  6.BZ,  Emma Tomová  6.BZ

Bronzové pásmo:  Tomáš Guman  6.BZ

Próza:   Zlaté pásmo:  Jakub Pastyrčák 6.BZ - postup na okresné kolo

Zoe Hutňanová 5.BZ 3. kategória:

Poézia: Zlaté pásmo:   Katarína Vygodová   8.AZ

Strieborné pásmo:  Diana Houšková  7.AZ

Próza: Zlaté pásmo:    Sabína Hošková  9.AZ – postup na okresné kolo

Ľudmila Lukáčová  9.AZ

Všetkým súťažiacim blahoželáme a víťazom budeme držať prsty v okresnom kole 31. marca 2022.

Mgr. Jana Nagajdová

Okresné kolo prednesu povesti „Šaliansky Maťko“ 2021/2022

Dátum konania: 14.,15.,16. 2. 2022

Miesto konania:  Spojená škola Giraltovce

1. kategória: 1. miesto: Natália Cuperová  3.AZ ( postup na krajské kolo)

2. kategória: Cena poroty: Zoe Hutňanová  5.BZ

3. kategória: 1. miesto: Jakub Pastyrčák ( postup na krajské kolo)

Mgr.  Jana Nagajdová

Školské kolo prednesu povesti „Šaliansky Maťko“ 2021/2022

Dátum konania: 16: 12 2021

Miesto konania:  Spojená škola Svidník

1. kategória: 1. miesto: Natália Cuperová, 3.AZ ( postup na okresné kolo)

1. miesto: Martin Pastyrčák,  3.AZ

2. miesto: Martin Kovaľ 3.AZ, Terézia Macková 2.AZ, Bianka Ivančová 2.AZ, Nela Sadivová 2.AZ, Maroš Majurník 2.AZ

3. miesto: Anna Macková 2.AZ, Matias Macko 2.AZ, Jerguš Tkač 2.AZ, Branko Koman 2.AZ

2. kategória: 1. miesto: Zoe Hutňanová  5.BZ

2. miesto: Martin Lukáč 4.AZ,  Matej Surdeník 4.AZ

3. kategória: 1. miesto: Jakub Pastyrčák

Mgr.  Jana Nagajdová

OLYMPIÁDA Z RUSKÉHO JAZYKA 8. AZ

Školské kolo

Dátum konania: 16. 12. (dištančná forma)

  1. miesto: M. Miňová
  2. miesto: Š. Macko
  3. miesto: K. Vygodová

Mgr. L. Olejárová

Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020/2021

Dátum konania: 28.-29.9.2021 ( dištančnou formou)

Miesto konania:  DJZ Prešov

1.kategória:

Poézia

Natália Cuperová  3.AZ  účasť

2.kategória:

Próza

3. miesto  Jakub Pastyrčák  6.BZ

Mgr. Jana Nagajdová

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dátum konania: 27.5.2021

Miesto konania:  POS Svidník

1.kategória:   Poézia

1. miesto  Natália Cuperová  2.AZ

Próza

2. miesto   Zoe Hutňanová   4.AZ

2. kategória: Poézia

Diplom za účasť  Liana Olejárová  6.AZ

Próza

1. miesto  Jakub Pastyrčák  5.BZ

3.kategória:    Poézia

Diplom za účasť  Miriam Miňová   7. AZ

Próza

Diplom za účasť  Katarína Vygodová  7.AZ

Mgr. Jana Nagajdová

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Rusko mojimi farbami - celoslovenská súťaž

Dátum: 24.4.2020

1. miesto - Liana Olejárová, 5.AZ

Pripravovala: Mgr. L. Olejárová

Okresné kolo v basketbale žiakov ZŠ

Dátum konania: 25.2.2020

Miesto konania: ZŠ Karpatská Svidník

Umiestnenie: 4. miesto

Zostava Spojenej školy chlapci: Haluška Z. 8.AZ, Cina K. 9.AZ, Ferenc Ľ. 9.AZ, Sivák L. 9.AZ, Hajduk T. 9.AZ, Černický A. 8.AZ, Vorobeľ J. 8.AZ, Sivák K. 8.AZ

Zodpovedný: Mgr. Rastislav Paňko

Dátum konania: 18.12.2019

Šaliansky Maťko - školské kolo:

1. kategória:    1.  miesto:  Nina Haníková, 3.BZ

2.  miesto:  Matej Surdeník, 2.AZ

3. miesto: Laura Krzeminská, 2.AZ, Jaroslava Hortíková, 3.BZ, Dominika  Hakunová, 3.BZ, Liana Rodáková, 3.BZ

2. kategória:    1. miesto:   Jakub Pastyrčák, 4.AZ

2. miesto:   Klára Csonková, 4.AZ

3. kategória:    1. miesto:   Miriam Miňová, 6.AZ

Mgr, Jana Nagajdová

Dátum konania: 28.1.2020

Základná škola Giraltovce

Šaliansky Maťko – okresné kolo:

1. kategória – 3. miesto Nina Haníková, 3.BZ

2. kategória  - 3. miesto Jakub Pastyrčák, 4.AZ

3. kategória – účasť Miriam Miňová, 6.AZ

Mgr. Jana Nagajdová

Dátum konania: 13.12.2019

Olympiáda z ruského jazyka - školské kolo:

1. miesto - N. Hajduková

2. miesto - S. Daňková

K. Pilipová

3. miesto - Ľ. Lukáčová

Mgr. L. Olejárová

Sweet cup 2019

Dátum:  28.11. 2019

Miesto konania: SOŠ gastronómie a služieb Prešov

Súťažiaci: Kristína Kurucová

Umiestnenie: strieborné pásmo

Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl 2019/2020

Dátum konania: 25.11.2019

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Karpatská Svidník

Umiestnenie: žiaci - 2. miesto

žiačky – 5. miesto

Zostava: žiaci – Kristián Cina, Tomáš Hajduk

Žiačky – Karolína Gajdošová, Kristína Pilipová

Zodpovedný: Mgr. Rastislav Paňko

Pavlovičov literárny Svidník

Dátum: 30.09.2019

Miesto konania: Podduklianska knižnica vo Svidníku

Súťažiaci: B. Geciová, N. Pichaničová, R. Karsa

Umiestnenie: 1. miesto: B. Geciová ,II. A,  kat. poézia

2.miesto: N. Pichaničová, IV.A. kat. poézia

3. miesto: R. Karsa, IV. HA, kat. poézia

Zodpovedná: PaedDr. Emília Lapčáková, Mgr. E. Saloňová

3. ročník Futbalového turnaja o pohár riaditeľky Spojenej školy

Dátum konania: 19.09.2019

Miesto konania: Multifunkčné ihrisko pri Spojenej škole

Umiestnenie: 2. miesto

Zostava: Perhač, Podhajecký, Haluška S., Vygoda, Sivák, Haluška T., Černický, Haluška Z., Cina, Ferenc

Zodpovedný: Mgr. Branislav Popik

Mgr. Rastislav Paňko


ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Duchnovičov Prešov 2019 – celoslovenské kolo súťaže

Miesto a dátum konania: Divadlo A. Duchnoviča v Prešove 10.6.2019

1. kategória

2. miesto – Klárka Csonková, prednes poézie, 3.AZ

2. kategória

2. kategória

2. miesto  – Katarína Vygodová, Sabína Hošková, scénka

Ľudmila Lukáčová,6.AZ, vlastná tvorba -  diplom

3. kategória

2. miesto – Laura Surdeníková, prednes poézie, 7.AZ

Michaela Surdeníková, 9.AZ,  vlastná tvorba – diplom

Výsledky súťaže Rómsky talent

Dátum konania: 30.05.2019

Miesto konania: Dom kultúry vo Svidníku

Zlaté pásmo- Ján Kristián Cina, Michal Haluška

Zodpovedná : Mgr A.Suváková

Duchnovičov Prešov 2019 – okresné kolo súťaže

Miesto a dátum konania: Podduklianska knižnica Svidník 4.6.2019

0. kategória

3. miesto – Matej Surdeník, prednes poézie, 1.AZ

1. kategória

1. miesto – Jakub Pastyrčák, prednes poézie, 3.AZ

1. miesto – Klárka Csonková, prednes prózy, 3.AZ

2. kategória

1. miesto – Ľudmila Lukáčová, prednes prózy, 6.AZ

1. miesto – Ľudmila Lukáčová, vlastná tvorba, 6.AZ

1. miesto – Sofia Daňková, prednes duchovnej poézie, 6.AZ

2. miesto – Diana Gabriela Džalajová, prednes poézie, 6.AZ

1. miesto  – Katarína Vygodová, Sabína Hošková, scénka

3. kategória

1. miesto – Laura Hibeľová, prednes prózy, 9.AZ

1. miesto – Laura Surdeníková, prednes poézie, 7.AZ

1. miesto – Michaela Surdeníková, vlastná tvorba, 9.AZ

1. miesto – Michaela Surdeníková, prednes duchovnej poézie, 9.AZ

1. miesto  – Laura Surdeníková, Laura Hibeľová, Michaela Surdeníková, scénka

Pripravovali: Mgr. Jana Nagajdová, Mgr. Anna Lažová

Výsledky súťaže Slávik Slovenska – obvodné kolo

Dátum konania: 17.05.2019

Miesto konania: ZUŠ Svidník

I.kategória

Zlaté pásmo- Alexandra Miňová /náhradníčka postupu do krajského kola/

II.kategória

Zlaté pásmo– Ľudmila Lukáčová / postup do krajského kola/

Zodpovedná:  Mgr. A. Suváková

Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dátum konania: 2.5.2019 a 3.5.2019

Miesto konania: Divadlo J. Záborského v Prešove

Poézia – 3.kategória

Laura Surdeníková 7.AZČestné uznanie

Próza – 2.kategória

Ľudmila Lukáčová 6.AZ -   3. miesto

Mgr. Jana Nagajdová

Výsledky súťaže Slávik Slovenska – školské  kolo

Dátum konania: 29.03.2019

Miesto konania: SŠ Svidník

I.kategória

Zlaté pásmo- Alexandra Miňová

Strieborné pásmo- Karin Buzgová, Božena Grundzová

Brondzové pásmo- Eva Czonková, Nina Haníková, Jaroslava Hortíková,

Barbora Podhajecká

II.kategória

Zlaté pásmo s postupom do okresného kola – Ľudmila Lukáčová

Zlaté pásmo- Sabína Hošková, Laura Miňová,

Strieborné pásmo- Liana Olejárová,

Brondzové pásmo- Katarína Feckaninová

Výsledky Duchnovičov Prešov 2018/2019 – školské kolo

I. kategória

Poézia

1. miesto – Jakub Pastyrčák, 3. AZ

2. miesto – Jarka Hortíková, 2.BZ

3. miesto – Tadeáš Harvilko, 4.AZ

Próza

1. miesto – Klarka Csonková, 3. AZ

II. kategória

Poézia

1. miesto – Diana Džalajová, 6.AZ

Duchovná poézia

1. miesto – Sofia Daňková, 6. AZ

Próza

1. miesto – Ľudmila Lukáčová

III. kategória

Poézia

1. miesto – Laura Surdeníková, 7.AZ

2. miesto – Bianka Jackaninová, 8.AZ

3. miesto – Iveta

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist