Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


Krúžky ZŠ

Ponuka krúžkov pre žiakov Základnej školy v školskom roku 2019/2020

5Hokejbalový krúžok - Cieľom krúžku je rozvíjať pohybové zručnosti, vytrvalosť, silu. Rozvíjať svoje mentálne myslenie, koordináciu, výbušnosť, riešenie situácií, pri ktorých je dôležité rýchle rozhodnutie sa.  Naučiť  sa tímovej spolupatričnosti, pomoci.

Cieľová skupina: 1.- 2. roč.                                                                                     Vedúci krúžku: Mgr. Igor Sagan

Čítam, čítaš, čítame... - Náplňou  krúžku Čítam, čítaš, čítame je rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikácie, rozvoj literárnych zručností žiakov,  rozvoj tvorivosti a fantázie prostredníctvom rôznych druhov textov a využívaním inovatívnych metód na rozvoj čítania s porozumením. Členovia krúžku sa budú zapájať do rôznych literárnych, ale aj výtvarných súťaží.  Úlohou žiakov bude taktiež starostlivosť  o novovzniknutý čitateľský kútik a knihy.

Cieľová skupina: žiaci 2.- 4. ročníka ZŠ                                                      Vedúca krúžku: Mgr. Lucia Smaržiková

Futbalový krúžok - cieľom krúžku je rozvíjať pohybové zručnosti, vytrvalosť, silu. Rozvíjať svoje mentálne myslenie, riešenie situácií, pri ktorých je dôležité rýchle rozhodnutie sa.  Naučiť  sa tímovej spolupatričnosti a tomu, že jednotlivec v kolektívnom športe veľa nedosiahne, a že jeden od druhého sú závislí.

Cieľová skupina: 3.- 4. roč.                                                                                     Vedúci krúžku: Mgr. Igor Sagan

Hráme sa s číslami a písmenami – Krúžok je určený pre žiakov štvrtého ročníka. Hravými, zrozumiteľnými a kreatívnymi cvičeniami so žiakmi precvičovať a upevňovať učivo 4. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky. Pomocou didaktických hier docvičiť nové učivo, ktoré žiaci v škole preberajú a upevňovať a prehlbovať staršie učivo. Cieľom krúžku je pripravovať žiakov na úspešné zvládnutie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka.

Cieľová skupina:  4. roč.                                                                               Vedúca krúžku: Mgr. Jana Nagajdová

„Škola hravo“- Cieľom krúžku „ Škola hravo“ je hravou formou utvrdzovať učivo štvrtého ročníka zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky .  Zaujímavými úlohami docvičovať práve prebraté učivo a prehlbovať staršie učivo. Dať žiakom možnosť riešiť problémové úlohy, úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť, úlohy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť, upevňovať pamäť, postreh. Individuálne pristupovať k žiakom nadaným a zaostávajúcim a tým pripraviť žiakov na celoslovenské testovanie v 5. ročníku.

Cieľová skupina: žiaci 4. ročníka                                                                   Vedúca krúžku: Mgr. Ingrid Lukáčová

Krúžok Prvej pomoci - Cieľom krúžku je motivovať a naučiť žiakov poskytnúť prvú pomoc postihnutým a hlavne ako sa  zachovať a postupovať pri jej podaní. Častokrát sa stáva, že ľudský život sa v sekunde obráti hore nohami a nečakané udalosti nás  zaskočia nepripravených. Ak v takej chvíli, vieme pomôcť, hoci sú to i maličkosti, a prekonáme seba samých, zanechajú v nás príjemný pocit.

Cieľová skupina: žiaci 4. a 5. ročníka                                                 Vedúci krúžku: Ing. Ľudmila Michalovčíková

Hravá slovenčina- Cieľom krúžku je podpora a lepšie i kvalitnejšie osvojenie si získaných vedomostí v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra. Hravou a nenáročnou formou si žiaci 9. ročníka utvrdzujú svoje vedomosti a znalosti. Hlavnou stránkou záujmového útvaru je vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, k vybraným problémovým oblastiam jazyka a literatúry.

Cieľová skupina: 9. ročník                                                                               Vedúca krúžku: Mgr. Erika Saloňová

,,Spoznávajme svet globálne “ -Je podľa Vás možné spoznávať náš svet a jeho históriu bez globálnych súvislostí? ,,Poďme spolu hľadať cesty prepojenosti krajín, kultúr, histórie národov v dnešnom globálnom svete“.

Naše cestovateľské chodníčky budú prebiehať hravou skupinovou formou prostredníctvom tvorivých aktivít a hier pomocou kooperatívnej činnosti žiakov. Krúžok je zameraný hlavne na rozvíjanie zručností, postojov a prehlbovanie vedomostí, ktoré môžu žiaci zužitkovať aj na geografickej a dejepisnej olympiáde. ,,Naučme sa kriticky myslieť, vyjadriť svoj názor a spolupracovať v tíme“.

Cieľová skupina: 5.-9. ročník                                                                        Vedúca krúžku: Mgr. Nikola Mihoková

Florbal - Florbal alebo floorbal (angl. floorball) je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Cieľom hry je dopraviť loptičku do súperovej bránky. Cieľom krúžku je rozvoj pohybových schopnosti žiakov. Výchovným cieľom krúžku je viesť žiakov ku kolektívnemu chápaniu hry k hre fair - play a láske k florbalu.

Cieľová skupina: 5.-9. ročník                                                                          Vedúci krúžku: Mgr. Branislav Popik

Krúžok Bedminton – Cieľom krúžku je rozvíjať u žiakov pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hranie bedmintonu a zároveň na zlepšovanie sa v tomto športe. Ďalším cieľom je rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k športu a k pohybovým aktivitám všeobecne ako ak jednému zo spôsobov zmysluplného využívania voľného času.

Cieľová skupina: 5.-9. ročník                                                                          Vedúci krúžku: Mgr. Branislav Popik

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist