Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


História

Spojená škola Svidník je modernou školou, ktorá poskytuje základné a úplné stredné odborné vzdelanie.

Základná škola je organizačnou zložkou Spojenej školy a jej pôvodná história (II. Základná škola arm. gen. L. Svobodu) sa začala písať ešte v roku 1976. Teraz je to moderná základná škola, bohato vybavená najnovšími učebnými  pomôckami, didaktickou a výpočtovou technikou nielen v odborných učebniach, ale aj v bežných triedach. Školský vzdelávací program je zameraný na rozšírené vyučovanie informatiky, anglického jazyka a dopravnej  výchovy – už od 1. ročníka.

Organizačná zložka Obchodná akadémia poskytuje odbornú prípravu v dvoch študijných odboroch – obchodná akadémia (štvorročné štúdium ukončené maturitou) a hotelová akadémia (päťročné štúdium, po ukončení absolventi získavajú maturitné vysvedčenie a výučný list). Škola umožňuje žiakom získavať a zdokonaľovať svoje zručnosti, schopnosti a kompetencie využívaním najnovšej  didaktickej techniky, inovatívnych metód vyučovania, didaktických hier, praktického nácviku, aplikovaním teórie do praxe v cvičnej firme, študentskej spoločnosti či cestovnej kancelárii.

Okrem poskytovania kvalitného vzdelávania – všeobecného a odborného zamerania – škola vytvára veľmi dobré podmienky na mimoškolské aktivity. O tom svedčia naše výsledky na predmetových olympiádach a súťažiach, absolvovanie rôznych kurzov – barmanského, callebaut (úprava belgickej čokolády), kurz baristiky (príprava kávy), carving fruitu (umelecké vyrezávanie ovocia a zeleniny), pernikársky, absolvovanie štátnej skúšky v písaní na PC a úpravy korešpondencie. Rekonštruované telocvične, nová posilňovňa a multifunkčné ihrisko, bohaté spektrum športového náradia sú využívané na športové aktivity v rámci krúžkov Školského športového klubu a Centra talentovanej mládeže so zameraním na volejbal. V rámci zahraničných praxí (Cyprus, Grécko, Kréta, Rhodos, Rakúsko, Nemecko, Taliansko) a v rámci realizácie medzinárodných projektov žiaci majú možnosť spoznať krajiny Európy a zdokonaliť sa v cudzích jazykoch.

Spojená škola vo Svidníku predstavuje modernú inštitúciu, ktorá má všetky predpoklady úspešne pokračovať vo svojom poslaní, a ktorá má dôstojné miesto v sieti škôl na Slovensku.

 

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist