Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


Školský informatik

Školský informatik

Informácia o prideľovaní IP adresy pre školskú wifi

Každý žiak Spojenej školy može požiadať o pridelenie IP adresy pre svoje súkromné zariadenie využívané počas vyučovania:

  • notebok
  • tablet

Žiak môže počas štúdia na Spojenej škole využívať pripojenie len jedného zariadenia.

Pre mobilný telefón sa IP adresa neposkytuje.

Postup pri žiadosti o pridelenie IP adresy:

  • pre získanie MAC adresy pripájaného zariadenia žiak prínesie toto zariadenie do Kabinetu informatiky
  • Školský informatik si MAC adresu zaeviduje pre následné spracovanie
  • Pridelenie IP adresy prebehne do 48 hodín od zaevidovania MAC adresy zariadenia
  • Pridelenie adresy nieje automatické. Škola si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorím žiakom nebude IP adresa poskytnutá (napr. z dôvodu udelenia výchovných opatrení)

Žiaci, ktorí reprezentujú školu v SOČ, olympiádach a ďalších vedomostných súťažiach sú pri žiadosti o IP adresu uprednostnení a pridelenie IP adresy prebehne do 24 hodín.

Ďalšie informácie:

IP adresa môže byť zariadeniu zrušená :

  • ak žiak svojím konaním porušuje ustanovenia školského poriadku, týkajúce sa používania školského internetu
  • ak je zistené, že z IP adresy je realizované neprimerané množstvo sťahovaných dát max 150 MB/deň (školský informatik si vyhradzuje právo sledovať objem sťahovaných dát z jednotlivých pridelených IP adries) v rámci vyučovania. V prípade prekročenia uvedeného limutu bude IP zrušená.
  • ak žiak prestane byť študentom Spojenej školy vo Svidníku (zanechanie štúdia, absolvovanie maturitnej skúšky)
  • ak o to požiada žiak alebo jeho zákonný zástupca

Školský informatik

 

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist