Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Piatok, 24. September 2021

Dnes má meniny Vladislav
Zajtra má meniny Edita

Kde nás najdete


2% dane z príjmu

2% Z DANE Z PRÍJMU

Vážení rodičia, milí priatelia školy!

Nezabudnite na naše deti, venujte 2 % z dane z príjmov fyzických a právnických osôb 
Združeniu rodičov pri Obchodnej akadémii vo Svidníku.

Prečo? Sú to peniaze, ktoré by Vám tak či tak neostali – odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním teda o nič neprichádzate. Aj keď nejde o veľký príspevok, pomôže v práci učiteľom a žiakom našej školy. Finančné prostriedky chceme využiť na skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti (zakúpenie didaktickej techniky a učebných pomôcok) a na prípravu a účasť na odborných a športových súťažiach.

Ako postupovať?

1) Postup krokov na poukázanie 2 % z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

Do 15. 02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Zamestnávateľ  Vám vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane, táto suma však musí byť minimálne 3,- EUR.

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

- Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Do Vyhlásenia vypíšte údaje o prijímateľovi spolu so sumou – 2% dane. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (alebo do 20.04.2021 na sekretariát Spojenej školy vo Svidníku – tlačivá doručíme za Vás).  Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá:

Vyhlásenie FO – 2020

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov – 2020

2/ Postup krokov na poukázanie 2 % z dane pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie:

V daňovom priznaní je uvedený oddiel – Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2021) na Váš daňový úrad.  Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3/ Postup krokov na poukázanie 1,0 % (2 %) dane pre právnické osoby:

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane, minimálna výška je 8,- EUR.
Prijímateľa uvedú v daňovom priznaní.

Prijímateľ 2 % z dane:

Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri  Obchodnej akadémii vo Svidníku
Sídlo: Centrálna 464, 089 01  Svidník
IČO: 37782975
Právna forma: Občianske združenie

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist