Ukončenie štúdia na Spojenej škole Tlačiť
Štvrtok, 20 Jún 2013 06:52

 

V školskom roku 2012/2013 ukončilo štúdium na Spojenej škole 81 žiakov. V študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia 48 žiakov a v študijnom odbore 6323 6 hotelová akadémia 33 žiakov.

Všetci žiaci úspešne zmaturovali. Želáme našim absolventom úspešný štart do života.

Triedni učitelia:

Ing. Mária Mikitková- triedna učiteľka IV. A triedy


Mgr. Viera Vaníková- triedna učiteľka IV. B triedy


Mgr. Erika Saloňová- triedna učiteľka V. HA triedy