ŽIACI UČITEĽMI Tlačiť
Utorok, 01 Apríl 2014 10:46

ŽIACI UČITEĽMI

Piatok 28. marca 2014 patril všetkým pedagógom. Vtedy sa oslavuje Deň učiteľov ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského, známeho ako učiteľa národov. Pripomínajú si ho aj pedagógovia po celom svete. Svetový deň učiteľov vyhlásila organizácia UNESCO v roku 1994 ako pripomienku Charty učiteľov, teda odporúčania o postavení učiteľov, ktorú podpísali 28. marca 1966.

 


V tento deň deviataci Spojenej školy mohli zistiť, aké je to byť učiteľom. Bolo to zaujímavé nielen pre deviatakov, ale aj pre ostatných žiakov. Prebiehalo to tak, že každá dvojica, trojica si vzala na starosť jeden predmet a ten učila. Zobrali to vážne a zvládli svoju úlohu na jednotku. Žiaci boli poslušní, aktívni, učitelia spokojní a aj preto sa takéto netradičné vyučovanie všetkým páčilo.

Mgr. Anna Lažová