eTWINNING Tlačiť
Streda, 03 Jún 2015 07:03

eTWINNING

Od roku 2014 - 2020 v novej európskej platforme Erasmus+ má eTwinning, ako jediný z doterajších programov, pevnú pozíciu. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní. Program eTwinning sa zameriava na podporu

 

využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". Tento program zaujal aj učiteľov našej školy a preto vypracovali viacero zaujímavých projektov. Jedným z nich je projekt s názvom Penfriends Project: sharing culture. O čom tento projekt vlastne je? Vyhľadali sme si európsku partnerskú školu v meste Valencia v Španielsku. S touto školou sme naplánovali aktivity pre žiakov. Žiaci 4. a  5. ročníka nadviazali kontakt so žiakmi zo španielskej školy a počas roka si vzájomne vymieňajú listy, ktoré sú samozrejme písané v anglickom jazyku. V budúcom školskom roku plánujeme urobiť výstavu listov a materiálov (mapy, mince, pohľadnice, kresby a pod.), ktoré priebežne získame od partnerskej školy. Cieľom tohto projektu je zdokonaliť komunikačné zručnosti žiakov v reálnej komunikácii. Spoznať nových priateľov a získať zaujímavé informácie o cudzích krajinách. Prvé listy už dorazili do partnerskej školy vo Valencii a naši žiaci sa už nevedia dočkať, čo im odpíšu ich španielski kamaráti.

Mgr. Lucia Smaržiková