REČNÍCKE UMENIE NA HODINE SLOVENSKÉHO JAZYKA Tlačiť
Piatok, 19 Jún 2015 07:23

REČNÍCKE UMENIE NA HODINE SLOVENSKÉHO JAZYKA

Poslednou zážitkovou aktivitou deviatakov na hodine slovenského jazyka k Roku Ľudovíta Štúra bolo precvičenie rečového prejavu, v ktorom sa žiaci pokúsili predniesť niektoré časti z vystúpení Ľudovíta Štúra na uhorskom sneme.

 

Predchádzalo tomu študovanie pamätných prejavov Ľudovíta Štúra a dôkladná príprava, keďže rétorika je veda o umení hovoriť presne a presvedčivo. Cieľom hodiny bolo „hovoriť dobre“, voľne, presvedčivo, kultivovane. Žiaci sa presvedčili, že rečnícke umenie nie je vôbec ľahké a nie každý má schopnosť sa ho naučiť.

Vyučujúca SJL Mgr. Anna Lažová