PROJEKT SPRÁVAJ SA NORMÁLNE Tlačiť
Piatok, 19 Jún 2015 10:33

PROJEKT SPRÁVAJ SA NORMÁLNE

Na Spojenej škole vo Svidníku sa pre žiakov piateho ročníka základnej školy konal celoročný projekt „Správaj sa normálne“.

 

Celým projektom nás usmerňovali páni policajti kpt. Ing. Gbúr a npor. Ing. Olejár, ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať za cenné rady a skúsenosti, ktoré nám odovzdávali.

Pútavou formou nás oboznámili s bezpečným správaním sa na ceste, ako povedať drogám nie, ako pomôcť obeti šikanovania.

Na záver sme si prevzali osvedčenia, a to bol pre nás signál, že sa projekt chýli ku koncu. Na pamiatku sme si všetci urobili jednu spoločnú fotografiu.

Klaudia Stešková, Gabriela Kupcová

žiačky 5. ročníka