PREVENTÍVNY PROGRAM Z OBLASTI DROGOVEJ PROBLEMATIKY V SPOLUPRÁCI S N.O. TROJLÍSTOK, PREŠOV Tlačiť
Štvrtok, 12 Január 2017 09:24

PREVENTÍVNY PROGRAM Z OBLASTI DROGOVEJ PROBLEMATIKY V SPOLUPRÁCI S N.O. TROJLÍSTOK, PREŠOV

Dňa 9.12.2016 prišli na našu školu psychologičky z neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá okrem iného realizuje edukačné programy zamerané na sociálnu prevenciu vybraných foriem závislosti.

Žiaci druhého a tretieho ročníka mali možnosť dozvedieť sa nové a aktualizované poznatky v rámci problematiky závislosti od psychoaktívnych látok a škodlivých návykových činností na báze zážitkového stretnutia, ktoré bolo zamerané aj na reflexiu vzťahov a problémov v rámci závislosti a spoluzávislosti.