VALENTÍN 2017 Tlačiť
Štvrtok, 16 Február 2017 08:22

VALENTÍN 2017

„Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme,

alebo skôr aj napriek tomu, akí sme.“

14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach. Žiacka školská rada pri strednej škole pripravila pre spolužiakov už tradičnú valentínsku poštu, ktorú tento rok využilo na vyznanie lásky a priateľstva množstvo malých aj veľkých žiakov našej školy. A aj keď okolo nás ešte panuje zima naše srdiečka potešili horúce vyznania lásky a priateľstva, ktoré nám členovia ŽŠR s radosťou odovzdali.

Ing. Z. Kožlejová