BESEDA O ĽUDSKOM TELE Tlačiť
Utorok, 05 Jún 2018 06:51

BESEDA O ĽUDSKOM TELE

Čitateľský krúžok žiakom na prvom stupni poskytuje  priestor na rozvoj tvorivosti, čitateľských zručností a pomáha zlepšovať vzťah ku knihám. V stredu 30. mája  prijala pozvanie medzi  našich čitateľov pracovníčka Podduklianskej knižnice vo Svidníku.

Pripravila pútavú besedu o ľudskom tele, ktorá zaujala žiakov všetkých vekových kategórií. Z encyklopédií sa dozvedeli, prečo sa deti podobajú na svojich rodičov, ktorá je najväčšia aj najmenšia kosť v tele, no aj to, prečo majú černosi tmavú pokožku. Poniektorí sa s náučnou literatúrou stretli prvýkrát, no v ich žiarivých očkách bolo vidieť záujem o nové a nepoznané. Žiaci strávili príjemné popoludnie, naučili sa mnoho zaujímavých vecí. Ďakujeme pani knihovníčke  za zaujímavú besedu.

Mgr. Slavka Pilipová