VÝLET ZA POZNANÍM Tlačiť
Pondelok, 11 Jún 2018 07:45

VÝLET ZA POZNANÍM

29. mája 2018 absolvovali žiaci 1.- 4. ročníka a 30. mája 2018 žiaci 5. – 7. ročníka exkurziu do historického mesta Stará Ľubovňa. Prvá cesta viedla na Staroľubovniansky hrad. Ide o kamenný hrad, ktorý začali stavať ešte v 13. storočí a jeho najstaršou časťou je hlavná veža a gotický palác. Okrem stálych výstav si tam prezreli aj poľské korunovačné klenoty.


Nasledoval presun do stredovekého vojenského tábora v podhradí, kde si výletníci mohli vyskúšať nezvyčajné aktivity a nakoniec si pochutnať na výdatnom obede.

Následne žiaci navštívili Dom ľubovnianskeho mešťana, ktorý všetkým priblížil život strednej meštianskej vrstvy v Starej Ľubovni. Tento meštiansky dom je sprístupnený aj v priestoroch pivnice, kde je umiestnená expozícia dielne modrotlače. V pivnici domu sa nachádzala aj truhla s Gašparkom a historka hovorí, že Gašparkov duch sa v noci prebúdza a keď ho raz niekto oslobodí, tak mesto Stará Ľubovňa definitívne zmizne z mapy Slovenska.  Zaujímavé boli aj informácie o remeslách a cechoch v Starej Ľubovni a jej okolí.  Veľkou zaujímavosťou Domu ľubovnianskeho mešťana a zároveň súčasťou prehliadky celej expozície bolo vyrazenie si ľubovnianskej zlatky, ktorú si každý  sám vlastnoručne  vyrazil a zobral na pamiatku.

Mgr. Anna Lažová