DARUJME SI NAJKRAJŠÍ DARČEK - SPOLOČNÚ CHVÍĽU Tlačiť
Streda, 20 Jún 2018 07:25

DARUJME SI NAJKRAJŠÍ DARČEK -  SPOLOČNÚ CHVÍĽU

V dnešnom uponáhľanom svete je pre mnohé rodiny vzácne tráviť spoločne voľný čas. Aj z tohto dôvodu sme na Spojenej škole vo Svidníku vytvorili priestor na neformálne  stretnutie  troch generácií - detí, rodičov a starých rodičov.

Dňa 8. júna 2018 si deti pod vedením pedagógov pripravili pre svojich najbližších darček v podobe kultúrneho programu. Na jeho úvod zaznela pieseň Sen o  rodine, ktorej slová vyjadrili najväčšiu túžbu detí – „ mať mamu, otca, brata, sestru, babku, dedka... a necítiť sa sám“. Vystúpenia deti boli pestré, striedali sa ľudové pásma s modernými. Každá trieda bola ako jedna rodina, ktorej členovia si navzájom pomáhali a spoločne predviedli svoje herecké, tanečné, ale aj spevácke nadanie. Prekvapením pre rodičov bol videozáznam, kde zazneli úprimné vyjadrenia a odkazy detí, čo pre nich znamená rodina. Zazneli hlavne slová vďaky, pretože rodina, v ktorej vládne láska, radosť, porozumenie, je pre nich to najcennejšie.

Po krásnom vystúpení rodiny súťažili  na školskom dvore v športových disciplínach. Spolu ich zvládli hravo, navzájom sa povzbudzovali a pritom sa dobre bavili.  Deti za všetky svoje výkony boli odmenené sladkosťami, nechýbalo ani chutné občerstvenie.

Čo dodať na záver? Nuž len to, že sa podarilo naplnil cieľ spoločne stráveného popoludnia. Rodičia aj ich deti odchádzali z podujatia  šťastní, naplnení radosťou a spokojnosťou. Darovali si  predsa najkrajší darček  - spoločnú chvíľu.

koordinátor aktivít Katarína Vygodová