NAŠI NÁRODNÍ BUDITELIA - ĽUDOVÍT ŠTÚR A JOSÉ MARTÍ Tlačiť
Štvrtok, 21 Jún 2018 07:13

NAŠI NÁRODNÍ BUDITELIA  -  ĽUDOVÍT ŠTÚR A JOSÉ MARTÍ

Celoslovenskú literárnu a výtvarnú súťaž Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí  každoročne vyhlasuje Veľvyslanectvo Kubánskej republiky v Bratislave a Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku.

 

Podmienkou účasti je literárne alebo výtvarné dielo na tému života a významu týchto dvoch osobností pre naše národy. Každoročne sa súťaže úspešne zapájajú naši žiaci Spojenej školy a nebolo to inak ani v tomto ročníku súťaže, kde opäť získali krásne ocenenia. Za výtvarnú tvorbu porota udelila 1. miesto Michaele Surdeníkovej a Cenu veľvyslankyne Kubánskej republiky získal Literárny krúžok Centráčik za mimoriadne číslo časopisu pod názvom Priateľstvo. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 16. júna 2018 v Bratislave a víťazné práce pocestujú na Kubu a budú vystavené v kultúrnych zariadeniach.

Mgr. Anna Lažová