ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA PROGRAMU POZNAJ SVOJE PENIAZE Tlačiť
Utorok, 26 Jún 2018 09:23

ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA PROGRAMU POZNAJ SVOJE PENIAZE

V centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 uskutočnil deviaty ročník Študentskej konferencie v rámci programu Poznaj svoje peniaze, ktorú organizovala Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Na konferenciu sa prihlásili študenti stredných škôl, ktorí absolvovali program Poznaj svoje peniaze a spracovali tému súvisiacu s finančným vzdelávaním súčasne prepojenú so životom.

Podmienkou bolo aj zrealizovanie praktického činu v reálnom živote. Praktickým činom si študenti overili vedomosti na základe použitia poznatkov a zároveň zručnosti v praxi – reálnom živote.

V tomto ročníku sa prihlásilo na konferenciu 62 prác z celého Slovenska. Z nich odborná komisia vybrala 15 prác, ktoré boli prezentované na Študentskej konferencii. Svoju prácu na tému Investovanie prezentovali študentky III. A triedy obchodnej akadémie Spojenej školy vo Svidníku  Michaela Baková, Ivana Kocáková a Radka Pavelčaková. Študentky úspešne obhájili svoju prácu a zodpovedali na otázky odbornej komisie a ostatných účastníkov konferencie. Za tvorivé spracovanie tém boli účastníci konferencie ocenení.

Súčasťou konferencie bola aj prehliadka priestorov pobočky a centrály Slovenskej sporiteľne a oboznámenie sa s prácou v bankovom sektore.

Študenti účasťou na konferencii sa nielen prezentovali svojimi prácami,  ale v príjemnej atmosfére nadobudli a vymenili si skúsenosti v jednotlivých témach finančnej gramotnosti.

Klimová Margita