ŠTÁTY BALKÁNU AKO ICH NEPOZNÁME Tlačiť
Štvrtok, 28 Jún 2018 08:51

ŠTÁTY BALKÁNU AKO ICH NEPOZNÁME

Čo si myslíte, môže byť vzdelávanie našich žiakov zábavou a skúsenosťou zažiť niečo inak? Podľa nášho názoru áno. Práve preto na našej škole 22. júna 2018 žiaci geografického krúžku pred svojimi spolužiakmi odprezentovali formou hravého divadielka projekt ,,Nepoznané štáty Balkánu a poznané štáty sveta“.


Tento projekt tvorili počas celého roku. Najprv navrhli mapu sveta, do ktorej zakreslili georeliéf nepoznaných štátov Balkánu a poznaných štátov sveta. Cieľom geografického krúžku bolo sprostredkovať žiakom zaujímavosti o balkánskych krajinách a následne  na to vytvoriť otváracie info okienka, ktoré obsahovali informácie o daných krajinách. Keďže práca na tomto projekte žiakov veľmi bavila, rozhodli sa vytvoriť divadielko o dvoch cestovateľkách zo Slovenska, ktoré vyhrali cestu okolo celého sveta. Nepoznané štáty spoznávali vďaka šikovným sprievodkyniam, ktoré ich sprevádzali každou krajinou.

Spojenie zábavy, vzdelávania a zážitkového učenia deti veľmi bavilo. Divadielko sa im páčilo. Precestovali celý svet  a zanechalo to v nich veľa zážitkov, radosti z tvorenia a emócií...

Mgr. Nikola Mihoková