PRVÁ POMOC Tlačiť
Nedeľa, 16 Jún 2019 14:18

PRVÁ POMOC

4. 6. 2019 sa konala  súťaž v poskytovaní prvej pomoci , ktorú už tradične uskutočňuje  Územný spolok SČK vo Svidníku. Už po piaty krát sa tejto súťaže zúčastnili  žiačky- deviatačky zo  Spojenej školy,

v tomto  zložení: Veronika Jurečková, Klaudia Stešková, Lívia Špiková, Gabriela Kupcová, Diana Zápotocká.Dievčatá bojovali čestne a odhodlane, s cieľom svoje prvenstvo obhájiť, čo sa im i podarilo, a tak  v kategórii členiek DMZ (družstvo mladých zdravotníkov)  získali 1. miesto. Veríme , že svoje vedomosti a schopností budú i naďalej  využívať a  prehlbovať hlavne v zdravotných súťažiach, ale  už ako členky DPP (družstvá prvej pomoci).  Želáme im veľa ďalších úspechov .

Ing. Ľudmila Michalovčíková