SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2018 Tlačiť
Utorok, 20 November 2018 07:40

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV 2018

Pre našich malých prvákov bol  8.november 2018 veľmi netradičný deň.  Žiaci deviateho ročníka v spolupráci s pani učiteľkami pre nich pripravili krásnu slávnosť -  prijatie prvákov do cechu žiackeho na Spojenej škole.

 

Aj keď prvé týždne a mesiace v novom prostredí  pre mnohých prváčikov neboli najľahšie,  vynaložili veľkú mieru úsilia a trpezlivosti a všetci to úspešne zvládli. Vo svojom programe ukázali, že vedia spievať, tancovať, počítať a dokonca aj rozprávať po anglicky. Na tvárach  rodičov  bolo vidieť  dojatie, hrdosť a spokojnosť.

Pasovanie do žiackeho cechu vykonali  deviataci Andrej, Laura a Michaela, ktorí sa zároveň stali ich krstnými rodičmi.  Po spoločnom vyslovení prváckeho sľubu, boli prváčikovia pasovaní veľkou ceruzou a stali sa právoplatnými žiakmi Spojenej školy. Každý žiak si prevzal medailu, imatrikulačnú čiapku a z rúk riaditeľky školy RNDr. Márie Makutovej imatrikulačný list na pamiatku. Prekvapením pre najmenších oslávencov boli chutné muffinky so sviečkami, ktoré za spevu pesničky sfúkli a zaželali si prianie. Po odznení pesničky sa prváci rozbehli ku rodičom, ktorí ich za krásne výkony vystískali a pochválili. V spoločnosti učiteľov si rodičia pochutili na káve a sladkých koláčikoch.  Aj pre prvákov bolo  pripravené chutné občerstvenie.

Tento deň bol výnimočný pre žiakov, rodičov, ale aj pre učiteľov. Škola je miestom, kde sa stretáva, spolupracuje a spoločne sa teší spoločenstvo ľudí, ktorých spája krása, múdrosť a porozumenie.

1.AZ